zondag, 04 oktober 2015 16:00

Hengelsportvereniging “Schiedam & omstreken” ontvangt Koninklijke Erepenning

Zijne Majesteit de Koning heeft bij beschikking van 12 januari 2015 bepaald dat de Hengelsportvereniging “Schiedam & omstreken” de Koninklijke Erepenning krijgt toegekend. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging in 2014. De vereniging kent een bloeiend bestaan in onze regio en heeft nu ongeveer duizend leden.

Zojuist werd de Koninklijke Erepenning door de burgemeester van Schiedam de heer C.H.J. Lamers overhandigd aan het bestuur van de vereniging in aanwezigheid van een aantal leden van de vereniging.

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen, die tenminste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

Het is dit jaar de derde Koninklijke Erepenning die de burgemeester aan een Schiedamse vereniging uitreikt. Eerder dit jaar viel die bijzondere eer te beurt aan de Schiedamse handbalvereniging ‘Door Wilskracht Sterk’ die de Koninklijke Erepenning ontving in het kader van haar 75-jarig bestaan en de Schiedamse Basketbalvereniging ‘Juventus’ ontving de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan.

Waren de twee eerdere uitreikingen in eenzelfde jaar al bijzonder te noemen, een derde uitreiking aan een Schiedamse vereniging in een jaar is wel een heel bijzonder en exclusief.

 

Hengelsportvereniging “Schiedam & omstreken” ontvangt Koninklijke Erepenning

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws