woensdag, 17 augustus 2016 12:15

Hermes DVS voert actie voor meer vrijwilligers

Schiedam - Hermes DVS hecht veel waarde aan betrokken leden. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt. En dat de vele talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. Daarom start Hermes DVS binnenkort met het binden van nieuwe vrijwilligers. Ze maken daarbij gebruik van de landelijke aanpak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ van Sportservice Noord-Holland.

Met ondersteuning van de vrijwilligerscommissie probeert Hermes DVS te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Belangrijk is dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk!

Talenten en enthousiasme van vrijwilligers benutten

Voorzitter Marinus Elenbaas geeft aan: “Hermes DVS is een bloeiende vereniging. Naast voetbal, cricket, squash en tennis zijn we ook gestart met rugby. We zijn een authentieke vereniging mét ambitie. Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. Die taken zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken daarbij in eerste instantie naar de talenten en interesses van geïnteresseerden, en zoeken daar een passende taak bij. Zo is het voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om vanuit hun eigen ervaring (of kunde) en enthousiasme aan de slag te gaan.”

Gebruik maken van landelijke aanpak

Niels van Weert cursusleider Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.”

“Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je verenging hoort er bij’ zo stelt Marinus Elenbaas. “Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wát men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken.” Vanaf maandag 22 augustus worden zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen.

Hermes DVS voert actie voor meer vrijwilligers

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws