dinsdag, 21 maart 2017 19:21

HERMON Erfgoed koopt Mouterij de Goudsblom in Schiedam

Schiedam - HERMON Erfgoed uit Zeist start in de eerste helft van 2017 met de verbouw van de mouterij De Goudsbloem in Schiedam naar 34 zelfstandige studio's.

'Een uniek stuk erfgoed in Schiedam' zo noemt HERMON Erfgoed Mouterij 'De Goudsbloem' 'Een karakteristiek gebouw voor de jeneverindustrie in Schiedam. Kenmerkend is de nog aanwezige eest (droogoven), de grove draagconstructie en de gesloten gevels.' 

Sinds februari 2017 is HERMON Erfgoed de nieuwe eigenaar van deze prachtige Mouterij in Schiedam. Het pand stond geruime tijd leeg. Het is de laatst overgebleven jenevermouterij die nog in originele staat verkeerd. De herbestemmingsplannen hebben een tijdje in de ijskast gestaan, wachtend op een nieuwe eigenaar. 

In het voorjaar zullen de verbouwing en restauratie starten. De restauratiewerkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie. Het gebouw wordt getransformeerd naar appartementen die zullen worden verhuurd via Stichting Veste. Nog dit jaar zullen de eerste appartementen opgeleverd worden. Voor meer informatie www.hermonerfgoed.nl.

HERMON Erfgoed koopt Mouterij de Goudsblom in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws