maandag, 23 februari 2015 09:41

Het AOV zet de schouders eronder en gaat door!!!

Eindelijk is daar dan het langverwachte persbericht van het AOV naar aanleiding van het vertrek van drie van de vier fractieleden. Catelijne de Groot, fractievoorzitter en enig overgebleven raadslid voor het AOV schrijft: "Naar aanleiding van de vorige week ontstane situatie wil het AOV het volgende met u delen. Tot en met de raadsvergadering van vorige week was er bij de fractie noch bij de afdeling bekend dat de drie bedoelde personen een andere koers wilden gaan varen. Hier is geen enkele communicatie over geweest. Het feit dat een van de personen slechts nog maar twee maanden raadslid was voor het AOV is daarbij een onbegrijpelijk. Het feit dat zij dit besluit hebben genomen rond de zelfde tijd dat de waarnemend voorzitter is gestopt, is merkwaardig."

"Zetels meenemen van het AOV is kiezersbedrog."

"De campagneleider en tijdelijk waarnemend voorzitter (na de verkiezingsuitslag) heeft destijds al aangegeven dat zijn functie tijdelijk was. Dat hij terugtreedt voor zijn eigen werkzaamheden is respectabel en het AOV dankt hem voor zijn ondersteuning. De fractie heeft alles als een politiek team altijd met elkaar gedeeld. Wat daarbuiten gebeurde is dan ook niet bekend, het is achter onze ruggen om gebeurd.

Het AOV is dan ook verdrietig en teleurgesteld dat zij nu een andere koers zijn gaan varen zonder enige vorm van communicatie. Een op verzoek van de fractievoorzitter belegd gesprek met de drie personen heeft geen effect gehad, zij hadden het allang besloten. De afgelopen dagen is binnen de AOV gelederen overleg geweest over de ontstane situatie. De kiezers en de achterban van het AOV laten het AOV niet in de steek. De partij bestaat ruim 20 jaar, en de fractievoorzitter zit inmiddels 17 jaar in de raad.

De schaduwfractie en leden steunen de fractievoorzitter, nu zij de fractie verder alleen zal moeten verwoorden. "Het zal even wennen zijn maar we zetten de schouders er onder en gaan ervoor, we weten hoe het werkt in een kleine formatie, wij laten onze kiezers en achterban niet in de steek".

Het AOV blijft betrokken en is strijdbaar!

Het AOV zal zich als een waardige fractie blijven laten horen in de gemeenteraad, wij ouderen weten waar we het over hebben. Betrokken zijn en bouwen aan de toekomst voor Schiedam, daarvoor zijn wij gekozen in de Gemeenteraad van Schiedam."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws