vrijdag, 10 februari 2017 18:44

Het Oeverbos in Vlaardingen is plots gekapt

Vlaardingen - De GroenLinks fractie in de Vlaardingse gemeenteraad heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de kap van het Oeverbos door Rijkswaterstaat. Hierover hebben zij vragen gesteld aan het College.

Bent u bekend met het kappen van het Oeverbos te Vlaardingen?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de Blankenburgtunnel en de thans lopende zaak bij de Raad van State en wanneer deze uitspraak te verwachten valt?
Kunt u duidelijk maken hoe het mogelijk is dat Rijkswaterstaat het Oeverbos al gekapt heeft, terwijl er nog gekeken wordt door de Raad van State naar het beroepschrift, waarin voor alternatieven voor het Trac├ębesluit Blankenburgtunnel wordt gepleit?
Is in dit kader nu voldaan aan de verordening ten aanzien van de Vlaardingse kapvergunning, of eventuele andere regelgeving(en)?
Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat deze actie van Rijkswaterstaat nogal voorbarig is, aangezien de Raad van State nog uitspraak moet doen?
Zo ja, welke gevolgen geeft het college hieraan en op welke termijn gaat u zich hierover uitspreken?
Wat gebeurt er als de uitspraak van de Raad van State ervoor zorgt dat de aanleg van de Blankenburgtunnel onzeker wordt, plant de gemeente Vlaardingen dan opnieuw een bos op deze plek?

Het Oeverbos in Vlaardingen is plots gekapt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws