donderdag, 02 juni 2016 15:39

Het Stadserf wordt uitgebreid

Schiedam - De Stadserfbijeenkomsten die de gemeente Schiedam maandelijks organiseert krijgen er een nieuw element bij: de ‘speakerscorner’. Schiedammers kunnen daar raadsleden toespreken over onderwerpen die zij zelf kiezen.

In de week voorafgaande aan de vergaderingen van de raadscommissie van de gemeente Schiedam wordt een Stadserfbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen raadsleden zich zo breed mogelijk beeld laten informeren over de meest uiteenlopende onderwerpen, vaak als voorbereiding op bespreking in de commissie of de raad. De raadsleden hechten ook veel belang aan het contact met Schiedamse burgers, organisaties, bedrijven en instellingen.

De gemeenteraad is ervan overtuigd dat onder de inwoners van Schiedam zaken leven die de moeite meer dan waard zijn. Daarom worden de Stadserfbijeenkomsten met ingang van die van dinsdag 7 juni altijd geopend met een speakerscorner. Er wordt een half uur ingeruimd om Schiedammers de gelegenheid te geven de raadsleden en andere aanwezigen toe te spreken.

Wie wil inspreken, moet dat vooraf aanmelden bij de griffie. Inspreken kan namelijk alleen over onderwerpen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Sommige onderwerpen zijn de bevoegdheid van het college van B&W of de rijksoverheid. De speakerscorner is ook niet bedoeld voor bijvoorbeeld het bespreken van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente.

Meer uitleg over de speakerscorner staat op de website van de gemeente Schiedam: www.schiedam.nl/speakerscorner. De mogelijkheid om tijdens commissievergaderingen in te spreken over raadsvoorstellen blijft uiteraard gewoon bestaan.

Nadere informatie over de speakerscorner is te verkrijgen bij de griffie van de gemeente op telefoonnummer 14 010.

Het Stadserf wordt uitgebreid

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws