dinsdag, 10 maart 2015 19:29

Historische straatnamen voor De Buitenplaats Van Ruytenburch

De straatnamen van De Buitenplaats Van Ruytenburch in Vlaardingen zijn bekend: Van Arenbergstraat, Het Louwelant, Kleine Buitenweide, Specerijenstraat, Ambachtsheerstraat, Luitenantstraat en Nachtwachtstraat. De nieuwe woonwijk komt vlakbij de voormalige buitenplaats 'Het Hof' te liggen. Daarom is ervoor gekozen om de zeven straatnamen samen het verhaal van de buitenplaats van de ambachtsheren Van Ruytenburch te laten vertellen.

De straatnamen komen allemaal voor in het volgende verhaal: De ambachtsheren van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht stichtten hier in 1611 hun buitenplaats 'Het Hof'. De grond langs de oostzijde van de haven die ambachtsheer Pieter van Ruytenburch (1562-1627) in dat jaar kocht van Karel van Arenberg (1550-1616), droeg de namen Grote Buitenweide en Het Louwelant of Kleine Buitenweide. De Amsterdamse Pieter Gerritsz. van Ruytenburch en diens vader Gerrit Jansz. (1529-1570) waren zeer vermogend geworden door hun handel in specerijen. Pieter's zoon, Wilhem van Ruytenburch (1600-1652), is wel de bekendste Vlaardingse ambachtsheer. Hij is het immers die in een geel zeemleren pak als luitenant van de Amsterdamse schutterij prominent staat afgebeeld op de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.

Naast de gebruikelijke verklarende korte onderschriften op de straatnaambordjes komen er in de toekomstige woonwijk borden met informatie over de geschiedenis van het gebied en een toelichting op de straatnamen.

Over De Buitenplaats Van Ruytenburch

De Buitenplaats Van Ruytenburch ligt aan de rand van 't Hof en het Oranjepark en op loopafstand van het historische stadscentrum. De Buitenplaats Van Ruytenburch wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Nog niet bebouwde deelgebieden krijgen een tijdelijke bestemming, zoals op dit moment stadslandbouw. Samen met ontwikkelaar Heijmans Vastgoed en diverse architecten maken bewoners een plan voor hun gebied en woning. De architectuur van de woonwijk krijgt de sfeer en stijl van de fin de si├Ęcle, de periode tussen eind 19e en begin 20e eeuw. Een stijl die zich kenmerkt door ambachtelijkheid en verfijning. De woningen worden apart herkenbaar, bijvoorbeeld door elementen als erkers, veranda's, luiken en ornamenten. Zo ontstaat een gevarieerde buurt met verrassende details.

Start bouw in 2015

In december 2014 gingen de eerste eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en kavels in de verkoop. In totaal 49 woningen. De projectontwikkelaar hoopt eind mei te starten met de bouw van deze woningen. De oplevering is in het voorjaar van 2016.
De appartementen aan de kade op het voormalige evenemententerrein gaan in april in de verkoop. Als dit voorspoedig verloopt, wil de projectontwikkelaar hier eind 2015 starten met de bouw. De appartementen worden dan begin 2017 opgeleverd.

Voor geïnteresseerden in een patiobungalow heeft de projectontwikkelaar begin maart een druk bezochte woonworkshop georganiseerd om over het ontwerp van gedachten te wisselen

Op de Woonbeurs Vlaardingen is zaterdag 7 maart een nieuwe fase met acht twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning in de verkoop gegaan.

Actieplan Wonen in uitvoering

De ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch maakt deel uit van het Actieplan Wonen, de woonvisie tot 2030 van de gemeente en de woningcorporaties om Vlaardingen als woonstad steeds aantrekkelijker te maken. Door nieuwbouw, sloop en renovatie ondergaan delen van Vlaardingen een metamorfose. De nieuwbouw komt voor een belangrijk deel in herstructureringswijken waar verouderde en goedkope flats uit de jaren vijftig en zestig gesloopt worden. Ook op nieuwe woningbouwlocaties, zoals De Buitenplaats Van Ruytenburch, zijn projectontwikkelaars actief.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws