dinsdag, 30 september 2014 16:22

Hockeyers volgend jaar op nieuw veld?

Wie het nieuws in Schiedam volgt ziet regelmatig Spirit, Asvion, Decathlon en Sportpark Harga voorbij komen. Het samenvoegen en verhuizen van twee gerenommeerde hockeyclubs en het binnenhalen van een multinational gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot.
Beide hockeyclubs hebben inmiddels een algemene ledenvergadering achter de rug waar de mogelijk fusie en verhuizing zijn besproken.

Het bestuur van Spirit meldt op haar website:
"De gemeente heeft de koppeling van de verkoop van de Spirit grond en het besteden van de opbrengst daarvan aan een nieuw hockeycomplex losgelaten.

Iedereen weet inmiddels dat Decathlon een van de geïnteresseerde partijen is voor het Spirit terrein maar dat daar is ook nogal wat oppositie tegen is en er uiteindelijk toestemming voor nodig is van de provincie. Dat maakt het tijdspad en de besluitvorming voor de verhuizing en eventuele fusie lastig. De gemeente wil toch graag een nieuw hockeycomplex op Harga realiseren en heeft besloten daarvoor andere inkomstenbronnen aan te wenden. De opbrengst van de verkoop van andere stukken grond aan project ontwikkelaars t.b.v. woningbouw zal daarvoor worden aangewend. Dat heeft als voordeel dat partijen niet langer afhankelijk zijn van verkoop aan Decathlon.

In de nieuwe planning van de gemeente zou de definitieve besluitvorming over de bouw en verhuizing door de gemeenteraad in Januari / februari 2015 moeten plaats vinden en kan er in maart 2015 gestart worden met de aanleg van de nieuwe velden. In principe zouden de velden en de bijbehorende infrastructuur per 1 september 2015 dan opgeleverd moeten worden. Het clubhuis zou dan later volgen.
Volgende week zijn wij wederom uitgenodigd voor een sessie met de wethouder van Sport. Nu e.e.a. weer meer concreet lijkt te gaan worden zal de commissie ook weer pro aktief gaan worden en zullen wij ook de gesprekken met Asvion weer gaan intensiveren. Ook zal er tijdig een informatie avond georganiseerd worden met toelichting waarna de leden zich op een buitengewone ALV kunnen uitspreken over de plannen. Het is veel werk en er zijn altijd leden welkom die in dit traject mee willen helpen en denken.

 

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws