dinsdag, 02 juni 2015 08:02

Hoe geven we kwetsbare jongeren een kans?

Met verreweg de meeste jongeren in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam gaat het gelukkig prima. Maar er zijn ook jongeren die extra hulp nodig hebben vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg. Zij hebben extra aandacht nodig om hun diploma te kunnen halen, een baan te vinden én te houden.

Minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft landelijke maatregelen aangekondigd om extra kansen te creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Van die maatregelen kunnen we in onze regio profiteren! Maar hoe? Wij nodigen u van harte uit om hierover met elkaar, de wethouders jeugd, onderwijs en werk en hun ambtenaren in gesprek te gaan. Bekijk de flyer (208 kB) voor meer informatie.

Op donderdag 18 juni 2015 14:30 -18:00 uur in het ProNoVa College Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494, 3118 BB Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws