dinsdag, 04 augustus 2015 13:30

Hoekse lijn wordt moderne metro tot aan het strand

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (voorheen de stadsregio Rotterdam) werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het project Hoekse Lijn is daarin de komende jaren de grootste investering. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland zal een metamorfose ondergaan: van een gewone spoorlijn naar een moderne metro. Aan het eind van de lijn, in Hoek van Holland, wordt een kleine kilometer nieuw spoor aangelegd met een nieuw station 'Hoek van Holland Strand'. Zo kan je dus straks met de metro van Schiedam naar het strand!

Schiedam
In Schiedam start augustus 2015 het voorbereidende werk voor de ombouw van de Hoekse Lijn. De uitvoering vindt plaats in de omgeving van het bestaande (uitloop)spoor.

Wat gaat er gebeuren in Schiedam?
De werkzaamheden vinden plaats langs het bestaande spoor vanaf station Schiedam Centrum tot voorbij het viaduct over de Parkweg. De spoordijk wordt verbreed, zodat later een overdrachtsspoor voor het goederenvervoer kan worden gerealiseerd. Het werk bestaat uit:

Het inrichten van het werkterrein aan de oost- en westzijde van de Parkweg (tussen het bestaande spoor en de rijksweg A20) en een werkterrein ten zuidwesten van het spoor.Het plaatsen van een bouwbord.Realiseren van een opstelplaats voor enkele zandwagens aan de oostzijde van de Parkweg nabij de sporen. Misschien komt op deze locatie ook een tijdelijk zanddepot.Realiseren van een inrit, zodat het bouwverkeer de bouwplaats tussen het spoor en de rijksweg A20 vanaf de Parkweg kan bereiken.Het bouwverkeer rijdt vanaf de snelweg via de 's-Gravelandseweg, de Burgemeester van Haarenlaan en Parkweg richting de bouwlocatie.Het rooien van bomen en verwijderen van overig groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal in overleg met de gemeente Schiedam herplant van bomen plaatsvinden.Het baggeren en dempen van de voormalige spoorsloot.Het verleggen van kabels- en leidingen.Het aanbrengen van een zogenoemde 'voorbelasting' langs het spoor. Aan de oost- en westzijde van het viaduct over de Parkweg wordt vooruitlopend op het (ver)leggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen op komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond.

Vlaardingen
In Vlaardingen gaat na de zomer de eerste schop in de grond voor de ombouw van de Hoekse Lijn. Vanaf augustus 2015 start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor de ombouw van de Hoekse Lijn. De uitvoering vindt plaats nabij de stations Vlaardingen West en Vlaardingen Oost.

Wat gaat er gebeuren in Vlaardingen Oost?
De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen Oost zijn nodig voor de verbreding van de spoordijk. Op deze locatie moeten de sporen worden verlegd voor een goede aansluiting met het perron. Het werk bestaat uit:

Het inrichten van het werkterrein in de groenstrook naast de parkeerplaats aan het Hargapad en het plaatsen van een bouwbord.Realiseren van een bouwweg vanaf de parkeerplaats naar het bouwterrein langs het bestaande spoor. Aanbrengen van een tijdelijke brug over de watergang, zodat het bouwverkeer de bouwplaats langs het spoor kan bereiken. Het bouwverkeer komt vanaf de Van Hogendorplaan en rijdt vervolgens het parkeerterrein op aan het Hargapad. Er gaat dus geen bouwverkeer door de wijk rijden.Rooien van bomen, verwijderen van opstallen en verwijderen van groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal herplant van bomen plaatsvinden.Kabels- en leidingenwerkzaamheden. Een aantal kabels en leidingen moet worden verlegd.Aanbrengen van een zogenoemde 'voorbelasting' langs het spoor. Ter hoogte van de onderdoorgang aan de Meester L.A. Kesperweg (omgeving station Vlaardingen Oost), wordt vooruitlopend op het verleggen van de sporen een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar de sporen komen te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt.

Wat gebeurt er rond station Vlaardingen West?
De werkzaamheden ter hoogte van het station Vlaardingen West zijn nodig voor de aanleg van het nieuwe station Vlaardingen West en het bijbehorende keer- /passeerspoor voor de metro. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

De realisatie van het bouwterrein aan de George Stephensonweg en het plaatsen van bouwborden.Rooien van bomen en verwijderen groen. Na de ombouw van de Hoekse Lijn zal herplant van bomen plaatsvinden.Kabels- en leidingenwerkzaamheden; een aantal kabels en leidingen moet worden verlegd.Realisatie van een tweetal nieuwe ondergrondse kruisingen van (kabels en) leidingen met het spoor.Aanbrengen van een zogenoemde 'voorbelasting'. Langs een deel van de George Stephensonweg, ter hoogte van station Vlaardingen West, wordt vooruitlopend op het geplande keerspoor voor de metro een 'voorbelasting' van zand aangelegd. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond waar het keer-/passeerspoor op komt te liggen later niet gaat verzakken. Om het stuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt het zand afgedekt met grond.Aanbrengen van een tijdelijke voorziening – reizigersbrug – over de voorbelasting, vanaf de George Stephensonweg naar het perron van station Vlaardingen West.Verbreden van de watergangen aan de zijde van de Van Boendaleweg en de Jan Campertstraat. Hiervoor wordt de doodlopende (zij)straat van de Arij Koplaan doorgetrokken tot aan het spoor.

Bijzonderheden
Een aantal werkzaamheden zal de aannemer moeten uitvoeren tijdens een buitendienststelling van de trein. De buitendienststelling van het treinverkeer staat gepland in de weekenden van 10 -11 oktober 2015 en 17 -18 oktober 2015.De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. De voorbelasting blijft liggen tot april 2017.De verkeerssituatie gedurende het zand- en grondtransport wordt nauwlettend in de gaten gehouden, zodat bij overlast voor lokaal verkeer maatregelen kunnen worden getroffen. Denk hierbij aan voorrang voor lokaal verkeer of het inzetten van een verkeersregelaar.

Werktijden
De reguliere werktijden zijn van 07.00 – 19.00 uur. De werktijden tijdens de buitendienststellingen zijn mogelijk 24 uur per dag. Hierbij wordt rekening gehouden met overlastgevende werkzaamheden richting de omgeving.

Voor meer informatie: http://hoekselijn.mrdh.nl/

Hoekse lijn wordt moderne metro tot aan het strand

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws