dinsdag, 03 maart 2015 18:26

Hoflaan 43 wordt een medisch centrum: verkoop gemeentelijk kantoorpand is rond

Op de hoek van de Hoflaan en de Emmastraat komt een medisch centrum met daarin onder andere een HOED (Huisartsen Onder Een Dak). Dit centrum vestigt zich in het voormalige kantoorpand van de gemeente Vlaardingen. De kopers van het pand, Medicentraal, gaan het pand verbouwen en geschikt maken voor medische doeleinden.

Volgens de gemeente, de verkoper van het pand, was het voorstel om er een medisch centrum te vestigen maatschappelijk gezien het meest interessant. Wethouder Arnout Hoekstra: "Het pand en de locatie zijn heel geschikt voor zo'n centrum. Bovendien bestaat er al langer een wens van Vlaardingse huisartsen om zich bij elkaar te vestigen. Een centrale plaats waar meerdere huisartsen hun praktijk hebben en kennis en kunde met elkaar delen. Naast huisartsen komen er in het medisch centrum ook andere zorg- en dienstverleners."

Hoe verliep het verkooptraject?

Het college van burgemeester en wethouders besloot het pand in maart 2013 via een makelaar in de verkoop te zetten. Tijdens het verkooptraject hebben 17 partijen hun interesse voor het pand kenbaar gemaakt. Van die geïnteresseerden hebben uiteindelijk 4 partijen een definitief bod uitgebracht en hun aankoopvoorstel gepresenteerd. De aankoopvoorstellen zijn kritisch beoordeeld op zowel maatschappelijke, ruimtelijke als financiële aspecten. De vier biedingen lagen, rekening houdend met de voorbehouden voor onvoorziene kosten in de gepresenteerde voorstellen, dicht bij elkaar. Omdat de netto-opbrengst voor de gemeente bij de voorstellen vergelijkbaar is, is nader gekeken naar het maatschappelijke nut. Op grond van dat maatschappelijke nut bleek het plan van Medicentraal het meest interessante voorstel. Medicentraal koopt het pand aan voor € 505.000,-. In het verkoopproces hebben alle partijen gelijke informatie en gelijke kansen gekregen. Ook de aanvullende informatie is met alle partijen gedeeld. De gemeenteraad is geïnformeerd en heeft de gelegenheid gehad wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Het pand stond sinds de opening van het nieuwe Stadskantoor aan het Westnieuwland, in het voorjaar van 2014, leeg.

Foto: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws