donderdag, 06 oktober 2016 22:16

Honderden kinderen gaan vernieuwing schetsen

Schiedam - Kinderen die minder vaak uitvallen, meer gemotiveerd zijn en hun talenten kunnen ontplooien. Hiervoor gaan enkele honderden leerkrachten, intern-begeleiders en kinderopvangmedewerkers uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis op 12 oktober zelf aan de slag tijdens de werkdag ‘Opvang en Onderwijs Schetsen’.

Zij gaan zelf aan de slag en nemen aan het eind van de dag een lijst met concrete acties naar ‘huis’. Met als doel: een beter aanbod waarin het kind meer centraal staat.

Kinderen raken in de opvang of het onderwijs wel eens vermorzeld tussen toetsen en systemen. Wie zich niet naar de mallen vormt, haakt af. De rest zit zijn onderwijstijd uit. Wat nu als leren voor iedereen leuk is, namelijk doordat de belevingswereld en de verwondering van het kind zelf sturend zijn? Dat vraagt systeemverandering van de professionals, doordat deze tijd andere vaardigheden vraagt van hen maar ook nieuwe mogelijkheden biedt. Daarvoor kun je een boek kopen of een lezing volgen, maar regionale professionals gaan zelf die vernieuwing vormgeven. Schetsen

Deze professionals gaan dat doen op 12 oktober in het theater Aan de Schie in Schiedam. Zelden komen er zoveel bij elkaar om geïnspireerd te worden door gerenommeerde vernieuwers uit het vak en vervolgens zelf echt aan de slag te gaan. Zij maken die dag letterlijk de eerste schetsen voor een vernieuwde opvang en een vernieuwd onderwijs op hun locatie. De leraren, opvangmedewerkers, intern-begeleiders, directeuren en andere betrokkenen op basisscholen en kinderopvanglocaties zijn hiervoor uitgenodigd door Stichting Openbaar Onderwijs Primo en Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs Dat Past. Ook van scholen en locaties van andere organisaties zijn enkele honderden medewerkers aanwezig. Kennismaken en kennisdelen

De werkdag heeft een bijzondere opzet. Geen standaard congres met lezingen en workshops, maar een route die leerkrachten en opvangmedewerkers volgen richting vernieuwing. Die route loopt langs inspiratie en dromen naar het schetsen van de toekomst. Zij gaan ’s middags naar huis met een concrete actielijst, waarmee ze op hun locatie aan de slag zullen gaan. De aanwezigen hebben ruim de tijd tussen de onderdelen door voor kennismaking en zo kennisdeling, over de muren van de organisaties heen. Uiteindelijk resultaat: een aanbod dat meer aansluit op de belevingswereld en de kwaliteiten van het kind en dat per locatie eigen uitwerking en sfeer kent.

Honderden kinderen gaan vernieuwing schetsen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws