vrijdag, 02 oktober 2015 19:59

Huisartsen en WOT’s samen voor een gezonde wijk

Deze week kwamen meer dan veertig huisartsen, praktijkondersteuners en medewerkers van WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) bij elkaar om goede werkafspraken te maken en om elkaar beter te leren kennen.

Zowel wethouder Patricia van Aaken als huisarts René Koop vertelden tijdens deze bijeenkomst hoe belangrijk het is dat huisartsen en WOT’s met elkaar samenwerken zodat Schiedammers goed geholpen kunnen worden.

Voorbeelden van afspraken

De afspraken die huisartsen en WOT’s met elkaar hebben gemaakt gaan bijvoorbeeld over: Wanneer kan de huisarts de patiënt naar een WOT verwijzen? Hoe weten huisarts en WOT elkaar snel te vinden? Hoe wisselen zij informatie uit met elkaar en hoe gaan ze om met privacygevoelige gegevens?

Huisarts en WOT: spil in de wijk

Met de nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie ligt de nadruk op ‘dichtbij de bewoner’. Door deze veranderingen hebben huisartsen en de gemeente steeds meer met elkaar te maken. Goede samenwerking is daarom van groot belang. Zowel huisartsen als WOT’s willen dat Schiedammers met een vraag om zorg of ondersteuning snelle en goede hulp krijgen van de juiste persoon.

WijkOndersteuningsTeams

In Schiedam zijn zes WOT's. In een WOT werken deskundigen op het gebied van ondermeer eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De precieze samenstelling van een WOT is afhankelijk van de behoefte van een wijk. De WOT-professionals werken in hun wijk nauw samen met huisartsen, met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, apotheken, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg. Om de eigen kracht van Schiedammers - en van de wijk waarin zij leven - te stimuleren.

Huisartsen en WOT’s samen voor een gezonde wijk

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws