maandag, 27 juli 2015 08:11

Huisman en gemeente maken afspraken over geluid afgemeerde schepen

De gemeente Schiedam en Huisman hebben afspraken gemaakt ter vermindering van de geluidsbelasting voor de omgeving, veroorzaakt door de zogenaamde 'hotelfunctie' (het gebruik van elektriciteit aan boord) van schepen die voor werkzaamheden bij Huisman zijn afgemeerd.

De afspraken houden in dat Huisman aanvullende maatregelen neemt om geluidsoverlast voor de omgeving te verminderen. Geluidsmetingen zullen bij ieder schip worden verricht. Aan de hand van de meetresultaten wordt bepaald of aanvullende geluid reducerende maatregelen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld middels het aanbrengen van (extra) geluiddempers en het akoestisch gunstig positioneren van het schip aan de kade. Daarnaast zal Huisman er bij de kapitein van het schip op aandringen om het gebruik van de geluidsinstallatie van het schip en de scheepsverlichting in de avond- en nachtperiode zo veel mogelijk te beperken.

Naast de maatregelen achten de gemeente en Huisman het delen van informatie over activiteiten aan boord van schepen van belang. Door in gesprek te blijven met omwonenden en andere betrokken partijen draagt Huisman bij aan transparante informatievoorziening naar haar omgeving. "Onderling contact en het geven van inzicht over Huisman's bedrijfsactiviteiten, zal bijdragen aan meer wederzijds begrip. Hierin hebben zowel de gemeente als het bedrijf een rol. Het doel is om met elkaar te komen tot een situatie waarin de werkzaamheden van Huisman en het leefgenot van omwonenden in evenwicht zijn." aldus wethouder Patricia van Aaken (o.a. Milieu).

De gemaakte afspraken bieden een leidraad en omschrijven de bereidheid van Huisman om rekening te houden met haar omgeving. De gemaakte afspraken worden op termijn geƫvalueerd.

Huisman en gemeente maken afspraken over geluid afgemeerde schepen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws