Huizenmarkt regio in de plus
donderdag, 09 oktober 2014 10:24

Huizenmarkt regio in de plus

De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) publiceerde vandaag de kwartaalcijfers per regio m.b.t. de huizenmarkt. De regio Rotterdam blijkt er positief uit te springen. Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde verkoopsprijs met 5,1 % gestegen. Er zijn 38 % meer huizen verkocht (t.o.v. 3e kwartaal 2013) en de gemiddelde verkooptijd is met 20,9 % gedaald. 

De NVM spreekt in een persbericht van "Ook in 'zomerkwartaal' zet herstel woningmarkt door".

Het eind 2013 ingezette herstel van de (landelijke) woningmarkt zet ook in het 3de kwartaal door, maar minder spectaculair dan het eerste half jaar van 2014. Het afgelopen kwartaal* zijn door NVM-makelaars ongeveer evenveel woningen verkocht als een kwartaal eerder, 29.015. In de totale markt werden er naar schatting 39.000 huizen verkocht. "Een mooi aantal", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker, "zeker als je in ogenschouw neemt dat het 3de kwartaal wegens de zomervakanties het altijd slechter doet dan het 2de kwartaal."
De afgelopen drie kwartalen was er sprake van een positieve prijsontwikkeling. Dit kwartaal liggen de gemiddelde landelijke prijzen 0,3% lager dan vorig kwartaal (in regio Rotterdam 2,3 % hoger!). De prijs van de gemiddeld verkochte woning in Nederland ligt nu op 214.000 euro. Hukker: "We zien dat de markt stabiliseert en dat de vooruitzichten voor de komende tijd positief zijn."

 

* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Er is sprake van kleine verschillen tussen de verschillende woningtypen. Van 2-onder-1-kapwoningen daalde het aantal verkopen met 4,0%, en voor tussenwoningen met 1,7%. Van de overige woningtypen stijgt het aantal transacties licht.

De prijzen van verkochte woningen zijn met -0,3% in het 3de kwartaal nauwelijks veranderd, vergeleken met het 2de kwartaal van 2014. De afgelopen drie kwartalen steeg de prijs nog licht. "De prijzen stabiliseren, ondanks de lichte daling in het 3de kwartaal. Maar inmiddels ligt de gemiddelde verkoopprijs wél bijna 4% hoger dan een jaar geleden", stelt Hukker.

De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 3de kwartaal uitgekomen op 214.000 euro. Een vrijstaande woning is verkocht voor gemiddeld 337.000 euro, een appartement voor 168.000 euro.

De vergelijking van de prijzen van verkochte woningen met een jaar eerder laat een genuanceerder beeld zien. De transactieprijzen liggen nu 3,9% hoger dan in het 3de kwartaal van 2013. Tot nu toe liggen in ieder kwartaal van 2014 de prijzen 2 tot 4% hoger dan in datzelfde kwartaal van 2013. De NVM verwacht dat de prijzen dit jaar niet veel verder zullen stijgen.
Voor alle woningtypen geldt inmiddels dat de prijzen van verkochte woningen hoger liggen dan in het 3de kwartaal van 2013. De transactieprijs van vrijstaande woningen ligt 2,2% hoger dan vorig jaar, die van tussenwoningen 2,5%. Van hoekwoningen en appartementen zijn de prijzen in een jaar tijd het meest gestegen: 5,1 en 5,8%.


Ook het aantal transacties laat ten opzichte van vorig jaar nog steeds herstel zien. In vergelijking met een jaar eerder is er sprake van een stijging van 28,9%. Tot nu toe is in 2014 ieder kwartaal sprake van een stijging van tientallen procenten van het aantal transacties in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013. De woningverkopen liggen in 2014 op een structureel hoger niveau. Het aantal transacties bij NVM-makelaars op jaarbasis ligt op bijna
109.000 (totale markt naar schatting 146.000 woningen). Op het dieptepunt van de markt, vijf kwartalen geleden, lag dat aantal nog op 82.000, ongeveer een kwart minder. In de periode voor de crisis, medio 2008, lag het aantal verkopen bij NVM-makelaars op jaarbasis rond de 150.000 woningen (op zo'n 200.000 voor de totale markt).

Volgens de NVM-voorzitter zijn de vooruitzichten op de korte termijn gunstig voor verder herstel van de woningmarkt. "Je ziet een verdere verbetering van de concurrentiepositie van koophuizen ten opzichte van huurwoningen. Verschillende factoren zijn daar debet aan, meent Hukker. "Allereerst neemt de economische groei volgend jaar verder toe. En na jaren van crisis gaat de koopkracht van mensen weer wat omhoog. Ook het consumentenvertrouwen groeit gestaag. Dit, gecombineerd met de historisch lage hypotheekrente, de gedaalde woningprijzen en de stijgende huurlasten, leidt tot een steeds betere betaalbaarheid van koopwoningen en een flinke daling van de netto-maandlasten van huizenbezitters. De gemiddelde koopwoning concurreert zelfs met de sociale huurwoning."

 

Lees het hele rapport hier: http://www.nvm.nl/nl-nl/wonen/marktinformatie/woningmarktcijfers.aspx

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws