woensdag, 08 februari 2017 15:39

Huntington benefietconcert heeft € 30.000,- opgeleverd!

Schiedam - Op donderdag 15 december vond in de Grote Kerk in Schiedam een Benefietconcert plaats waarvan de opbrengst was bestemd voor het Campagneteam Huntington met als doel fondsen te verwerven om het onderzoek naar een werkend medicijn te laten voortzetten. Immers, wegens geldgebrek zijn er inmiddels drie van de vier onderzoekslijnen stopgezet en is alleen in het AMC in Amsterdam nog een team actief o.l.v. dr. Eric Reits.

De ziekte van Huntington is een dodelijke ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Je hebt 50% kans om het te krijgen als één van je ouders het heeft. In Nederland lijden circa 2000 mensen aan deze ziekte en zijn er ongeveer 10.000 gendragers. Meestal openbaren de symptomen zich tussen het 35e en 45e levensjaar en de gemiddelde levensduur na het zichtbaar worden van de eerste symptomen bedraagt 17 jaar.

De geboren en getogen Schiedamse Marije Scholl-Gelderblom, draagster van het gen, besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en ging over tot actie met als doel geld bijeen te brengen om de onderzoekteams de kans te bieden te komen met een levensreddend medicijn en dat binnen een periode van 5 – 10 jaar!

Zo ging zij met familie en vrienden langs honderden deuren in Schiedam en haalde met haar collecte ruim € 2.000,- op. Ook vroeg zij ondernemer Frans van Krugten mee te denken om een fondsenwervingsactiviteit te organiseren. Dat leidde tot een Benefietconcert, op ludieke wijze geopend door Burgemeester Cor Lamers, in samenwerking met Jazzpodium Waterweg, de Rijnmondband, het Campagneteam Huntington en de Samenwerkende Service Clubs Schiedam.

Een eerste telling op de avond zelf leverde een opbrengst op van € 25.000,00. Na afloop van het concert kwamen er nog enkele positieve zaken bij, zodat nu kan worden vastgesteld dat de definitieve opbrengst van het Huntington Benefietconcert is geworden een bedrag van € 30.000,-

De organisatoren danken alle bezoekers, leden van de Rijnmondband, vrienden en familie van Marije Scholl, die horeca en buffet regelden, sponsoren, fondsen, de Rijnmondband (een gratis optreden) en leden van service clubs die de kassa en EHBO post bemanden, rondgingen met donatieformulieren en lootjes. Deze gezamenlijke inbreng heeft uiteindelijk geleidt tot dit geweldige bedrag.
Huntington benefietconcert heeft € 30.000,- opgeleverd!

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws