vrijdag, 21 juli 2017 20:33

'IGZ tikt Franciscus Vlietland op de vingers'

Schiedam - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) draagt het Franciscus Vlietland op om maatregelen te nemen op korte termijn op het gebied van infectiepreventie en antibioticabeleid. Dat meldt SKIPR zorgnieuws.

Op infectiepreventie en antibioticabeleid voldoet het ziekenhuis in Schiedam in onvoldoende mate aan de voorwaarden voor goede zorg.

Zie ook: https://popuptv.nl/nieuws/reactie-raad-van-bestuur-van-het-franciscus-gasthuis-en-vlietland-op-igz-berisping

De IGZ heeft, zo meldt SKIPR, tekortkomingen gesignaleerd met betrekking tot onder meer werkkleding en reiniging en desinfectie. Concreet betekent dit voor werkkleding dat tijdens het inspectiebezoek een medewerker met lange mouwen onder de werkkleding en een medewerker met een open jas rondliepen, terwijl de Inspectie een zero tolerance-beleid voert op het gebied van kleding.

Wat reiniging en desinfectie betreft, vindt er geen structurele scholing plaats van schoonmaakmedewerkers. Het protocol reinigen en desinfectie is volgens de IGZ weliswaar goed maar de inhoud was vanwege het ontbreken van scholing niet bekend bij de verpleegkundige en schoonmaakmedewerkster die de Inspectie sprak.

De IGZ draagt het Franciscus Vlietland op om binnen drie maanden maatregelen te nemen, onder meer te regelen dat alle medewerkers de juiste werkkleding dragen. Binnen zes maanden moet het ziekenhuis een scholingsprogramma hebben gestart voor het schoonmaakpersoneel waarbij de afdeling infectiepreventie betrokken is bij het opstellen van het programma.

'IGZ tikt Franciscus Vlietland op de vingers'

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws