zaterdag, 03 oktober 2015 13:16

Illustere School Schiedam najaarsprogramma

De Illustere School Schiedam (DIS) biedt een geïnteresseerd publiek de mogelijkheid deel te nemen aan wetenschappelijk onderwijs en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te ervaren. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd voor een breed publiek, zoals stadswandelingen, lezingen en tentoonstellingsbezoeken. Het najaarsprogramma voor 2015 is nu bekend. Kijk voor meer informatie op http://www.dis-is.nl

Missie

Het streven is om op termijn erkenning te verkrijgen voor de kwaliteit van het door DIS aan te bieden programma. Om die reden zal elke lezingenserie worden afgesloten met een door cursisten in te vullen evaluatieformulier.

De Illustere school Schiedam poogt daarnaast kwaliteiten van Schiedammers te bundelen en een podium te bieden voor diegenen die over hun kwaliteiten willen vertellen en discussiëren. Wij geven hier de volgende naam aan:

Brein van de stad Schiedam.

Illustere School Schiedam najaarsprogramma

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws