zondag, 21 februari 2016 10:37

Imago onderzoek gemeente Schiedam: nog veel werk te doen

In opdracht van de gemeenteraad en het college heeft het kenniscentrum MVS een imago onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête onder een internetpanel (16-90 jaar, 2.580 leden, 35 % respons).
De belangrijkste uitkomsten:
Schiedammers vinden niet dat de gemeente er in slaagt de problemen in de stad aan te pakken (42 %). Wel vindt 32 % dat de gemeente ruimte biedt aan eigen initiatieven vanuit de stad. 

Oordeel over raadsleden, wethouders en ambtenaren

- 13 % vindt dat raadsleden het slecht doen, 12 % is juist zeer positief
- het college scoort met 19 % positief en 10 % negatief beduidend beter
- de Schiedamse ambtenaren krijgen van 20 % van de stadsgenoten een ruime voldoende en van 11 % een dikke onvoldoende

Slechts 22 % van de Schiedammers vindt dat raadsleden weten wat er speelt in de stad, 38 % zegt dat ze makkelijk in contact kunnen komen met raadsleden. Dat zijn toch wel onthutsende conclusies over gekozen volksvertegenwoordigers! 

- 49 % van de Schiedammers volgt de politiek niet of nauwelijks. 13 % is politiek actief.   
- 36 % van de stadsgenoten willen meer betrokken worden bij veiligheid

Volgens de onderzoekers speelt de affaire Verver de stad nog steeds parten. Verder noemen ze de leegstand, te veel politieke partijen, gebrek aan daden, besluitvorming rond sportvelden en A4, bodemverzakking, gebrek aan betrokkenheid en ondeskundigheid als reden voor weinig vertrouwen in het bestuur van de stad.

Hoe ouder hoe positiever en meer betrokken bij de politiek
Allochtonen en ouderen lezen huis aan huis bladen en kijken naar de lokale omroep
Vooral mensen van 40 jaar en jonger gebruiken smartphone en digitale media
Lage inkomens en allochtonen komen vooral naar de balie van het stadskantoor of bellen de gemeente op. Ook willen juist die groepen meer betrokken worden.

 

 

Imago onderzoek gemeente Schiedam: nog veel werk te doen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws