woensdag, 18 maart 2015 20:47

Indrukwekkende toespraak van burgemeester Karssen bij de herdenking van het bombardement van 1943

Burgemeester Karssen van Maassluis hield vandaag een Indrukwekkende toespraak bij de herdenking van het bombardement van 1943. Hier de volledige tekst:

"De herinnering aan het bombardement van 1943 is in 2015 net zo levend als de jaren hiervoor. Wie erbij was vergeet dit nooit, wie er mee te maken had, blijft betrokken. De berichten nu uit de hele wereld, maar vooral uit Syrie en Irak, doen degenen die een bombardement hebben meegemaakt weer rillen.

Wij herdenken hier, met nabestaanden van omgekomenen en met mensen die het meemaakten, wat er 72 jaar geleden is gebeurd; een groot bombardement dat hier dood en verderf bracht. Als herinnering zijn hier in 2008 op dit plein de 18 stenen gelegd die voor eeuwig de naam dragen van een slachtoffer en één steen voor hen die de later aan hun verwondingen overleden. De stenen vormen samen met het eerder geplaatste monument een tastbare herinnering aan de gebeurtenissen op 18 maart 1943

Er zijn bij deze herdenking altijd jonge mensen, jonge mensen symbolisch voor de toekomst, symbolische voor durf en lef die bij een jonge generatie horen. Jonge mensen van het Revius Lyceum, de school die dit monument voor de gevallenen heeft geadopteerd. Ik was vorige week op hun school en heb daar in een les geschiedenis met hen gesproken over dit bombardement. Ik heb verteld dat het de Engelsen waren die bombardeerden en waardoor er slachtoffers vielen en gevraagd of de Engelsen nu schuldig moesten worden gehouden aan de doden en gewonden. Dat bleef een lastige vraag: want de Engelsen waren ook de bevrijders. Dat de jonge Bassie en Aad van Toor hier ook woonden en dat hun ouderlijk huis helemaal verwoest werd, wisten ze niet, dat der zulke jonge kinderen bij betrokken waren schokte nu nog.

Oorlog, oorlogsgeweld, dreiging met geweld, wij zien het helaas vrijwel iedere dag aan ons oog voorbijtrekken op de televisie. De mensheid lijkt niets geleerd te hebben van de lessen van de Tweede Wereldoorlog. En nog steeds zijn burgers veelal de dupe van oorlogsgeweld, dat was zo in de Tweede Wereldoorlog, dat is helaas nog steeds zo

De veiligheid en vrede terug brengen Daar was het in de Tweede Wereldoorlog de geallieerden ook om begonnen. Het sterke van Maassluis is zeker dat dit feit, deze betekenis van het bombardement, ook scherp is aangevoeld en nooit tot verwijten jegens de geallieerden heeft geleid. Het verwijt mocht de bezetter gelden.

Wij zullen in de komende meidagen stilstaan bij het feit dat de oorlog 70 jaar geleden is afgelopen. Wij mogen ons 70 jaar bevrijd en vrij voelen. Wij gaan dat met inhoud en passie vieren. Met dank aan de onze bevrijders, met dank aan hen die hun leven lieten voor onze vrijheid. Met verdriet die hun leven verloren door oorlogsgeweld. Maar we gaan het ook vieren, die Bevrijding, dat doen we op 5 mei. Want Vrijheid is ons grootste goed, het goed 'dat om geen geld te koop is'.

Ik dank u voor uw aandacht."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws