donderdag, 06 februari 2014 14:03

Informatieavond over 'De Hoekse Lijn'

Onder leiding van de stadsregio Rotterdam is vorig jaar gestart met de voorbereidingen voor het project Hoekse Lijn. Hierin wordt de huidige treinverbinding tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland tot metroverbinding omgevormd en verlengd tot aan het Hoekse strand.

In Schiedam vindt de koppeling plaats met het bestaande metronet, zodat de lijn dwars door stedelijke centra in de regio doorloopt tot aan het strand van Nesselande. De uitvoering staat gepland voor 2017.In Schiedam vinden in het kader van het project Hoekse Lijn enkele aanpassingen plaats. Ter hoogte van het uitloopspoor wordt een aansluiting met het bestaande metronet gerealiseerd. Daarnaast wordt station Nieuwland vernieuwd en omgebouwd tot metrostation en de aangrenzende openbare ruimte opnieuw ingericht.

In oktober 2013 vond in Schiedam een eerste algemene informatieavond over het project plaats. Op donderdag 13 februari 2014 vanaf 19.30 uur (start 20.00 uur) vindt in de Cornelis Hagazaal van het Stadskantoor (Stadserf 1, Schiedam) een tweede informatieavond plaats. Deze richt zich specifiek op het Schiedamse deel van de Hoekse Lijn. Wie interesse heeft in het project is van harte welkom.

Meer informatie op de site van de gemeente Schiedam.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws