dinsdag, 13 december 2016 21:20

Informatieavonden aanpak knooppunt Vijfsluizen

Schiedam - Op knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van gemotoriseerd verkeer regelmatig een probleem. Daarom pakken de gemeenten Schiedam en Vlaardingen dit probleem samen aan met maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Aannemingsmaatschappij Van Gelder gaat de werkzaamheden uitvoeren en houdt op 19 en 20 december informatieavonden voor ondernemers en bewoners.

Ondernemers zijn van harte welkom op de informatieavond van maandag 19 december van 18.00 uur tot 19.30 uur in Partycentrum Strimmel aan de Doggerstraat 1 in Vlaardingen. De informatieavond voor bewoners is dinsdag 20 december van 19.30 uur tot 21.00 uur. Ook zij zijn welkom in Partycentrum Strimmel. Tijdens de bijeenkomsten is er eerst een korte presentatie over het project en de fasering van de werkzaamheden. Daarna wordt er in groepen aan tafels verder gesproken zodat iedereen de gelegenheid heeft om nadere vragen te stellen over het project en over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Maatregelen

De aanpak Knooppunt Vijfsluizen bestaat uit veel maatregelen. Zo worden vier kruispunten opnieuw ingericht en komt er een nieuw Kruispunt Mr. L.A. Kesperweg-Klaver 4. Door verbetering van de verkeerslichten en een logischere en meer gestroomlijnde inrichting van de rijstroken zal het verkeer straks makkelijker doorstromen. Op enkele rijstroken hoeft het verkeer in de nieuwe situatie niet meer op verkeerslichten te wachten. Aan de Schiedamse kant wordt de busbaan opgeheven en rijdt de bus straks over de weg. Aan de Vlaardingse kant wordt de busbaan verlegd waardoor de bus bij het eerste kruispunt niet meer kruist met het overige verkeer. Fietsers gaan in de nieuwe situatie over het fietspad aan de zuidkant. Hierdoor hoeven doorgaande fietsers minder vaak over te steken en kruisen fietsverkeer en autoverkeer elkaar minder vaak. De hoofdingang van metrostation Vijfsluizen wordt voor de fietsers naar de zuidzijde verplaatst.

Naast de maatregelen voor een goede doorstroming, krijgt ook de uitstraling van de weg een oppepper. Er komt een doorgaande groene berm met een statige bomenrij die de twee rijrichtingen scheidt. Hierdoor rijdt men begeleid door groen de stad of de havens in en uit.

Verkeershinder

Voordat het zover is, moet er hard gewerkt worden aan de weg. De werkzaamheden beginnen uiterlijk 1 maart en zullen eind volgend jaar afgerond worden. Tijdens de werkzaamheden verwachten de gemeenten vertraging op knooppunt Vijfsluizen. Weggebruikers worden geadviseerd Vijfsluizen in deze periode zoveel mogelijk te mijden. Bij de informatieavonden is ook de Verkeersonderneming aanwezig. Deze organisatie helpt ondernemers en bewoners met het zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden, Door te kiezen voor een andere route, een ander vervoersmoment of een ander vervoersmiddel kunt u vertraging vaak voorkomen.

Beter benutten

De aanpak van knooppunt Vijfsluizen wordt mede bekostigd uit het programma Beter Benutten vervolg vanuit het Rijk. In dit programma zetten Rijk, regio en bedrijfsleven zich samen in om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Het project is bedoeld om de doorstroming bij Vijfsluizen te verbeteren en terugslag van files op de A4 te voorkomen.

Informatieavonden aanpak knooppunt Vijfsluizen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws