dinsdag, 31 maart 2015 10:56

Informatiebijeenkomst over oorsuizen

Op donderdagavond 16 april organiseert het Vlietland Ziekenhuis een bijeenkomst over tinnitus. Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een aandoening waarbij je sis-, fluit-, brom- of pieptonen hoort in één of beide oren. Tijdens de bijeenkomst komen de oorzaken en behandelmethodes aan bod en vertelt men uit eigen ervaring. Daarnaast worden adviezen gegeven over het omgaan met tinnitus, wanneer medische behandeling niet mogelijk is.

De heer Van der Ende, ervaringsdeskundige bij de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, vertelt over het leren omgaan met deze aandoening. KNO-arts R. Bonnet van het Vlietland Ziekenhuis, vertelt tijdens deze bijeenkomst over de oorzaken en behandeling van tinnitus. Daarnaast legt mevrouw Glabeke, Master Audioloog, uit wat het Audiologisch Centrum voor de patiënt kan betekenen, zowel op het gebied van audiologische hoorhulpmiddelen als training en therapie.

Aanmelden

Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen op donderdag 16 april van 19.30 tot 21.30 uur? Meld u dan aan via www.nvvs.nl (zie agenda) of via 030 – 635 40 07. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium van het Vlietland Ziekenhuis, inloop is vanaf 19.00 uur.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. Schrijftolk en ringleiding zijn aanwezig.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws