dinsdag, 31 januari 2017 21:02

Initiatiefvoorstel VVD waarmee ex-gevangenen nieuwe moeten voorkomen aangenomen

Schiedam - De VVD Schiedam schrijft: 'Schiedammers mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en initiatieven ontplooit, maar ook anderen aanspreekt op hun gedrag. Preventie van overlast en criminaliteit is hierbij nodig, zeker bij jongeren. Daarom heeft de VVD Schiedam een initiatiefvoorstel ingediend.'

‘Toen ik een jaar of zestien was, ben ik van de MAVO afgegooid, aldus Gemeenteraadslid Onno Spek. ‘De leraar die mij van school aftrapte zei: ‘Het wordt niets met die jongen. Hij kan niet leren, laat hem maar gaan werken’. Leuke boodschap voor mijn ouders en lekker motiverend voor mij. Het interesseerde mij niet veel, ik had de verkeerde vrienden en had geen zin in school. Lekker boeiend toch? Maar toen. Toen kwam ik iemand tegen die nooit op school had gezeten. Hij had de kans niet om naar school te gaan en zei: ‘Jongen, doe toch niet zo stom. Ga gewoon leren. Dit is de leukste tijd uit je leven en de rest van je leven heb je er wat aan’. En toen drong het pas bij mij door. Ongeacht wat je ouders, je docent en je vrienden zeggen, het heeft bijna nooit de impact die nodig is. En dat kunnen ervaringsdeskundigen wel.

Vroegtijdig ingrijpen bij jongeren die overlast veroorzaken of een klein delict plegen is van groot belang. Voorlichting hierbij is cruciaal, maar gebeurt nu nog te weinig of niet. Bij deze voorlichting komen ervaringsdeskundigen, ex-gevangenen, aan het woord voor middelbare scholieren om hen bewust te maken van de gevolgen van verkeerde keuzes. Dit brengt een afschrikkend beeld van het criminele pad met zich mee voor jongeren, vatbaar voor het verhaal van een ervaringsdeskundige die, voorafgaand aan de gevangenschap, in dezelfde positie heeft gezeten als zijzelf. De ervaringsdeskundigen praten veelal dezelfde taal en staan dichter bij de belevingswereld van deze jongeren. De ex- gevangenen moeten daarnaast gemotiveerd worden om een dergelijk verhaal te houden en er ook zelf achter staan. Professionele organisaties ‘screenen’ de voorlichters op motivatie, kennis en ervaring. De gemeente en scholen zetten alleen deze mensen in als voorlichters.

‘Ook al voorkomen wij dat slechts één jong mens afglijdt naar het criminele circuit, dan moeten wij dit doen. Voor de jongeren zelf, maar ook voor de mogelijke slachtoffers’ sluit Onno Spek af. Het voorstel van de VVD Schiedam is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Meer informatie over dit voorstel en de uitvoering hiervan kunt u vinden via vvdschiedam.nl.
Initiatiefvoorstel VVD waarmee ex-gevangenen nieuwe moeten voorkomen aangenomen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws