woensdag, 04 maart 2015 12:23

Inloopavonden over vervanging riolering in de VOP

De riolering in de VOP (Vettenoordse Polder) is aan vervanging toe. In de periode van 2015 tot en met 2019 laat de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren. Voor het project moet een aantal bomen gekapt worden, de straten en trottoirs worden opgebroken, de oude riolering wordt verwijderd, de nieuwe aangebracht en vervolgens wordt er weer bestrating aangebracht en komen er nieuwe bomen.

Het project wordt direct aangegrepen om de ruimte in de wijk efficiƫnter en veiliger in te richten. In de wijk is de parkeerdruk hoog en het is niet altijd duidelijk waar men mag parkeren. De hoge parkeerdruk zorgt in combinatie met de smalle straten ook voor problemen in de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Daarom is het voorstel om het parkeren beter te regelen met duidelijke parkeervakken en om, waar mogelijk, meer parkeerplaatsen te creƫren. Om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren stelt de gemeente voor om in een aantal straten eenrichtingsverkeer in te voeren.

Programma inloopavonden

Wilt u meer weten over de plannen? Of heeft u vragen of opmerkingen? De gemeente organiseert twee inloopavonden over dit project. Het programma van beide avonden is hetzelfde:

werkzaamheden, planning en fasering;hoe u van de plannen en werkzaamheden op de hoogte wordt gehouden;de plannen om het parkeren te verbeteren en verkeersrichtingen in de wijk te wijzigen;het voorstel voor herinrichting in een aantal straten; het kappen en aanplanten van bomen en groen.

De inloopavonden vinden plaats op maandag 9 maart en woensdag 11 maart.

Locatie: KADE40, Westhavenkade 40
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws