zaterdag, 02 april 2016 17:51

Inzet mobiele camera bij station Maassluis-West

Maassluis- De gemeente Maassluis heeft in 2015 een mobiele camera unit aangeschaft. Hiermee kan cameratoezicht worden gerealiseerd voor handhaving van de openbare orde of opsporing van strafbare feiten.

Een mobiele camera is flexibel inzetbaar voor kortere perioden. Tot op heden is de camera ingezet voor een evenement (Furieade), vandalisme (lekprikken autobanden) en de jaarwisseling. Momenteel is het onrustig bij het NS Station Maassluis-West. Er is een aantal keren vandalisme gepleegd door het vernielen van bushokjes, reclameborden en ticketruimten. In overleg met de politie is extra toezicht gerealiseerd door politie en handhaving en toezicht. Het plaatsen van de mobiele camera draagt bij aan de veiligheid, openbare orde en rust in dit gebied. De politie heeft geadviseerd om de camera voor een korte periode in te zetten. De inzet van minder ingrijpende middelen heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarbij kunnen door de inzet van de mobiele camera unit onveilige situaties en wanordelijkheden worden gesignaleerd.

De burgemeester heeft besloten de mobiele camera voor de periode van 1 maand in te zetten bij station Maassluis-west ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Inzet mobiele camera bij station Maassluis-West

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws