zaterdag, 02 januari 2016 18:20

Jaarwisseling in Vlaardingen rustig verlopen

De nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 kenmerkte zich door een rustige en sfeervolle jaarwisseling. De goede voorbereiding door het Kernteam Jaarwisseling (een samenwerkingsverband tussen gemeente, brandweer, politie, Irado en het jongerenwerk van Minters) werpt wederom zijn vruchten af. Het coördinatiecentrum van brandweer, politie en gemeente op de brandweerkazerne gedurende oudejaarsdag werd door alle partijen als enorm positief ervaren. De inzet van de Lichtblauwe Brigade is zeer efficiënt geweest en ook de vrijwilligers van Buurtpreventie waren actief.

Vuurwerk

Door de aangepaste tijden waarop vuurwerk mocht worden afgestoken (vanaf 18.00 uur i.p.v. 10.00 uur) en het vuurwerkverbod op het Liesveld en Veerplein is geconstateerd, dat er wederom een stuk minder overlast was dan voorgaande jaren. Natuurlijk kunnen we alle ervaren of gemelde vuurwerkoverlast niet helemaal voorkomen. De Lichtblauwe Brigade heeft goed gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Er zijn verbalen uitgeschreven en er is illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er is ook contact geweest met de ouders van geverbaliseerde (minderjarige) jongeren en zij waren zeer te spreken over onze aanpak.

Naast de kerstbomeninzamelactie heeft de gemeente Vlaardingen dit jaar ook weer een vuurwerkinzamelactie georganiseerd. Bewoners kunnen t/m 2 januari vuurwerkafval inleveren en krijgen daarvoor € 1,- per volle vuilniszak. Op 1 januari zijn al 107 zakken vuurwerkafval ingeleverd. Een heel goed begin dus. Dit jaar konden bewonersgroepen en verenigingen zich vooraf aanmelden voor de vuurwerkinzamelactie. Ze hebben een burenpakket gekregen met koffie, thee, ranja en wat lekkers, gesponsord door Albert Heijn Veerplein, en een opruimpakket met grijpers, bezems en vuilniszakken. Twintig straten hebben meegedaan aan de vuurwerkopruimactie.

Vreugdevuren

Op twee locaties in Vlaardingen was middels een ontheffing met voorwaarden een vreugdevuur toegestaan. Dat was op het voormalige veld van v.v. Fortuna aan de Marathonweg en op het plein aan de Broekweg. De brand aan de Marathonweg, aangestoken op het moment van de jaarwisseling, verliep goed. Het opruimen van de restanten van het vuur heeft nieuwjaarsdag reeds plaatsgevonden. Ook het vreugdevuur op de Broekweg is goed verlopen. Ook de restanten van dit vreugdevuur zijn inmiddels opgeruimd.

Over beide vreugdevuren zijn de omwonenden vooraf middels een brief geïnformeerd.

Horeca

De sluitingstijd van alle horeca is middels een collectief ‘verlaatje’ vastgesteld om 05.00 uur. De avond is rustig verlopen. Bij de sluiting van de horeca hebben zich geen onregelmatigheden voorgedaan.

Overige

Dit jaar bestond wederom in Vlaardingen de mogelijkheid voor inwoners om meldingen uit hun eigen omgeving per WhatsApp door te geven aan de politie. Op de binnengekomen meldingen werd door de politie zoveel mogelijk gereageerd. De politie heeft in de middag van 31 december op de skatebaan Amsterdamlaan in moeten grijpen i.v.m. een zeer grote groep overlastgevende jeugd.

De brandweer is op 31 december 2015 en 1 januari 2016 ongeveer 25 keer uitgerukt voor jaarwisselingsgerelateerde meldingen, zoals bijvoorbeeld containerbranden. Het aantal vuurtonnen in de stad lijkt toe te nemen. Inwoners denken dat dit hetzelfde is als een vuurkorf. Echter, eenmaal op straat staan de vuurtonnen erg in de weg voor de hulpdiensten. Hier wordt komende jaarwisseling in de Oud en Nieuwskrant extra aandacht aan besteed.

Zoals elk jaar is er helaas weer een aantal vernielingen aangericht, hoewel beduidend minder dan voorgaande jaarwisseling. Daarentegen is elke vernieling er één te veel. Het gaat om enkele abri's, wat afvalbakken, twee verkeersborden, een aantal weggeblazen putdeksels en een verkeerslicht.

Opvallend is dat veel mensen, ondanks de informatie richting de inwoners voorafgaand aan 31 december, toch hun afval aanbieden bij de afgesloten afvalcontainers. De Lichtblauwe Brigade heeft hierop ook gehandhaafd en een aantal verbalen uitgeschreven.

Het schoonmaken van de stad is inmiddels in volle gang, waar de inwoners middels de vuurwerkafval-inzamelingsactie een positieve bijdrage aan leveren.

Al met al is de jaarwisseling gelukkig weer rustig verlopen. De komende dagen wordt de omvang van de totale schade duidelijk. We zullen centraal aangifte doen van vernieling van gemeente eigendommen. De RET doet aangifte van de schade aan de abri's.

En tenslotte een grote pluim voor alle Vlaardingers die op deze positieve wijze het nieuwe jaar hebben ingeluid!

Jaarwisseling in Vlaardingen rustig verlopen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws