maandag, 11 september 2017 19:14

Jongerenorganisatie JINC komt naar Schiedam

Schiedam - Dit najaar komt JINC naar Schiedam. Deze non-profit organisatie, die jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand een eerlijke start op de arbeidsmarkt wil geven, gaat Bliksemstages en Sollicitatietrainingen organiseren voor 250 leerlingen van OBS de Peperklip en het Lentiz College.

Gedurende deze pilot onderzoekt JINC het draagvlak bij onderwijs, bedrijfsleven en gemeente in Schiedam, om in januari 2018 echt van start te kunnen gaan. De pilot wordt mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen eo.

In Schiedam groeien veel kinderen op die niet de kansen krijgen die ze verdienen. JINC zet vrijwilligers van bedrijven in om deze jongeren te helpen naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dat doet ze door jongeren vaardigheden aan te leren en door ontmoetingen tot stand te brengen waar ze iets aan hebben. JINC organiseert daarom Bliksemstages (korte bedrijfsbezoeken van 2,5 uur) voor groep 8 van OBS de Peperklip en klas 1 en 2 van het Lentiz College. Daarnaast organiseert ze een Sollicitatietraining op het Lentiz College voor de derdeklasleerlingen.

Steun bedrijfsleven
Zonder de steun van het bedrijfsleven zou JINC nergens zijn: bedrijven betalen mee aan de programma's en stellen medewerkers beschikbaar als vrijwilligers in de projecten. JINC’ers Hanke Amels en Leonie van Walstijn gaan daarom komende periode actief contact zoeken met ondernemers in Schiedam. Bedrijven ervaren meedoen met JINC overigens meestal als leuk en leerzaam. Voor medewerkers is het organiseren van een Bliksemstage of het geven van een Sollicitatietraining een ervaring om blij van te worden!

JINC verbindt onderwijs en bedrijfsleven op een praktische manier en organiseert projecten van A tot Z. Met de projecten van JINC ervaren jaarlijks zo’n 43.000 basisschool- en vmbo-leerlingen uit elf steden in Nederland hoe het werkt op de arbeidsmarkt. Er doen ruim 1.000 bedrijven mee met de projecten van JINC.

Jongerenorganisatie JINC komt naar Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws