woensdag, 09 december 2015 09:15

Jubilarissen OproepCentrale in het zonnetje

Op maandag 7 december jl. zette De OproepCentrale 12 vrijwilligers in het zonnetje omdat zij zich alweer 5, 10, of 20 jaar inzetten voor cliënten in de thuissituatie. Traditiegetrouw organiseert De OproepCentrale hiervoor een mooi moment om een toepasselijk geschenk te overhandigen.

Dit jaar vormde Francois HaverSchmidt in Schiedam het podium voor de gezellige bijeenkomst. Na koffie met gebak nam teamleider Eric van der Ende het woord en heette iedereen welkom. Vervolgens sprak Mw. van Aaken, wethouder in Schiedam, de jubilarissen toe en bedankte hen voor hun inzet. De coördinatoren van de OproepCentrale spraken alle jubilarissen nog eens persoonlijk toe. De jubilarissen gingen allen met een grote glimlach op hun gezicht weer naar huis en kijken terug op een zeer geslaagde dag.

De OproepCentrale is trots dat er ook in 2015 weer veel vrijwilligers hun jubileum mochten vieren. Dit laat zien dat de formule van de OproepCentrale, waarbij aandacht is voor het maken van een goede match tussen vrijwilliger en cliënt, werkt. Wilt u ook graag aan de slag als vrijwilliger bij de OproepCentrale? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinatoren via telefoonnummer 010 - 427 81 77.

Jubilarissen OproepCentrale in het zonnetje

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws