dinsdag, 06 oktober 2015 14:33

Kamervragen over mogelijke sluiting kraamafdeling Vlietland

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) wil van minister Schippers (VWS) opheldering over de voorgenomen sluiting van de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis. In zijn schriftelijke vragen vraagt hij de minister om oog te hebben voor de grote groep inwoners in de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis die voor een bevalling in de toekomst mogelijk moeten doorrijden naar Rotterdam. Henk van Gerven: “We hebben geen behoefte aan bermwegbaby’s met alle risico’s vandien.”

In de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis is ophef ontstaan nadat bekend werd dat het Sint Franciscus met verloskundigen en huisartsen in gesprek is om de kraamafdeling in Schiedam onder te brengen bij de kraamafdeling in Rotterdam. Van Gerven vreest dat deze schaalvergroting direct het gevolg is van de fusie tussen het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis eerder dit jaar: “Ik wil graag van de minister weten wat volgens haar zwaarder telt: Schaalgrootte en efficiëntie of de belangen en gezondheid van de inwoners.”

De SP stelt voor om de spreiding van kraamafdelingen op te nemen in een nationaal netwerk ziekenhuizen plan en niet over te laten aan de willekeur en efficiëntiedriften van individuele ziekenhuizen.

En ook het college van B&W van Vlaardingen is bezig met deze mogelijke verhuizing van de kraamafdeling. "Het college heeft bij het Vlietland Ziekenhuis om nadere informatie gevraagd omtrent de eventuele plannen van het ziekenhuis om de kraamafdeling van Schiedam te verhuizen naar de ziekenhuislocatie Sint Franciscus in Rotterdam.

Het college neemt signalen uit de samenleving over deze mogelijke verhuizing serieus en wil daarom opheldering en een toelichting op de plannen door de ziekenhuisdirectie. Voor het college staat de zorg voor moeder en kind centraal.

Over dit onderwerp houdt het college actief contact met de colleges van buurgemeenten Schiedam en Maassluis."

Kamervragen over mogelijke sluiting kraamafdeling Vlietland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws