woensdag, 21 oktober 2015 11:51

Kansenfabriek Nieuwland

Op dinsdag 27 oktober is de Kick Off van de Kansenfabriek in de Kledingbank Nieuwland. De Kansenfabriek is een plek waar bewoners van Nieuwland kunnen ontdekken wat hun talenten zijn als eerste stap naar (vrijwilligers)werk. De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn, weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven op te pakken. Door begeleiding van vrijwilligers uit de wijk, kunnen wijkbewoners ervaring opdoen in verschillende soorten (vrijwilligers)werk, bijvoorbeeld via een stage. Ook kan het leiden tot het volgen van een opleiding. De Kansenfabriek is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken. "Denk aan een ondernemersnetwerk in de wijk, in Schiedam en regionaal, het professionals netwerk van Nieuwland, vrijwilligers en bewoners uit de wijk" aldus Jeffrey Davidsz, Wijk Actie Programma Manager van Woonplus Schiedam en Adriaan van de Linden, Projectleider Kansenfabriek Nieuwland van de Gemeente Schiedam. "Het doel is Schiedammers die een uitkering ontvangen en het Schiedamse bedrijfsleven dat op zoek is naar talent aan elkaar te verbinden. Dit willen we doen door:
· Inwoners te activeren en motiveren op weg naar werk;
· Kennis en ervaring die in de wijk aanwezig is, in te zetten ten behoeve van het activeren van inwoners:
       o.a. (oud) vakmensen als mentor inzetten voor begeleiding;
       aanbod in het netwerk Nieuwland inzetten, o.a. taallessen door vrijwilligers;
· Bedrijven te activeren en betrekken bij de sociale stijging

De doelgroepen van de Kansenfabriek Nieuwland zijn:
· Inwoners van Nieuwland in een uitkeringssituatie; jongeren die minder gemotiveerd zijn voor het zoeken naar werk;
· Bedrijven en ondernemers in Schiedam;
· (Oud)-vakmensen in de wijk Nieuwland;
· Diverse groepen professionals die toe leidende en / of ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten."


Foto: Google Streetview

 

 

Kansenfabriek Nieuwland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws