maandag, 04 april 2016 16:46

Karin Handstede gemeentesecretaris Schiedam

Schiedam- Karin Handstede (49) is door het Schiedamse college benoemd tot gemeentesecretaris van Schiedam. Haar belangrijkste opdracht wordt de ontwikkeling van de gemeente als netwerkorganisatie die samen met de stad werkt aan maatschappelijke opgaven. Het college van B en W is verheugd met de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris.

Karin Handstede, geboren in Schiedam, is geen onbekende in de regio Rijnmond. “Ik ken Schiedam goed genoeg om te weten hoe taai en veeleisend een aantal grootstedelijke vraagstukken binnen de gemeente is. Met mijn opgedane ervaring in met name Rotterdam en Tilburg wil ik in Schiedam bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende aanpakken, om zo samen met inwoners en partners deze vraagstukken het hoofd te bieden.”

1e loco-gemeentesecretaris Tilburg

Karin Handstede studeerde bedrijfskunde en werkt momenteel als directeur en 1e loco-gemeentesecretaris in de gemeente Tilburg. Daar is zij eindverantwoordelijk voor grote bestuurlijke opgaven op het gebied van leefbaarheid en samenwerking met de stad. Onderwerpen uit haar portefeuille spitsen zich toe op veiligheid en handhaving, vluchtelingen, wijkgericht werken, duurzaamheid, afval, beheer openbare ruimte en sport.

Zij stuurt samen met vijf directieleden onder leiding van de gemeentesecretaris de netwerkorganisatie aan.

Griffier Rotterdam

Daarvoor werkte zij ruim tien jaar in Rotterdam. Na de invoering van het dualisme in 2002 werkte Karin zeven jaar als eerste griffier van de Rotterdamse gemeenteraad. Aansluitend vervulde zij verschillende directiefuncties binnen de bestuursdienst Rotterdam en werkte zij in opdracht van het college aan de opgave om de organisatie te kantelen naar gebiedsgericht werken.

Wethouder Geertruidenberg

De nieuwe gemeentesecretaris heeft vanuit verschillende functies ervaring met complexe politiek-bestuurlijke organisaties. Zo was zij van 1999 tot 2002 wethouder van de gemeente Geertruidenberg voor onder andere bijzondere projecten, zorgnetwerken en organisatieveranderingen. Vanaf begin jaren ‘90 werkte zij in managementfuncties binnen het bedrijfsleven.

Samenwerken met de stad

Het Schiedamse college van B en W zet de komende jaren verder in op een nadrukkelijke samenwerking met bewoners en maatschappelijke partijen in de stad. Het profiel en de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris sluiten hier op aan. Karin Handstede begint 1 juli aanstaande.

Karin Handstede gemeentesecretaris Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws