zondag, 25 juni 2017 18:11

Katholieke kerk gaat kerken sluiten

Schiedam - De Katholieke kerk 'werkt aan de toekomst door een bundeling van krachten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis'. Het gevolg is dat verschillende kerken de deuren gaan sluiten.

Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de parochie ‘ De Goede Herder’ Schiedam-Vlaardingen-Maassluis. De Parochie bestond toen vijf jaar.
Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname van katholieken aan vieringen en aan de sacramenten. Deze ontwikkeling is overigens geheel in lijn met de landelijke trend. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het parochiebestuur zich de centrale vraag gesteld wat er dient te gebeuren om een vitale parochie te vormen, die uitnodigend en aantrekkelijk is voor mensen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Na raadpleging van een aantal vrijwilligers en in overleg met de bisschop is besloten te werken aan een bundeling van krachten:
Binnen vijf jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd. Een logisch gevolg hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad ook één centrale kerk voor vieren, leren en dienen komt.

Schiedam
In Schiedam zullen de huidige vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en komt er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats. De uiteindelijke kerk voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.

De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen deze termijn van vijf jaren worden gesloten. De Jacobuskerk zal vooralsnog open blijven, als aanvullende plaats van vieren. Over vijf jaar zal dit opnieuw bezien worden.

Vlaardingen
Ook in Vlaardingen zal één kerkgebouw voor vieren, leren en dienen komen. De keuze welke kerk dit wordt zal gemaakt worden in overleg met de huidige gemeenschappen.

Maassluis
De Petrus en Pauluskerk is en blijft het kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in Maassluis.
Het parochiebestuur is zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken. Bundeling van krachten is echter een noodzakelijke stap om de katholieke kerk in parochie De Goede Herder een vruchtbare toekomst te geven.

Foto: De Heilig Hert Kerk in Schiedam die gesloten gaat worden

Katholieke kerk gaat kerken sluiten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws