donderdag, 20 november 2014 14:19

Kibo 't Hoefblad gesloten tot 18 december 2014

kinderboerderijen in onze regio zijn op dit moment verplicht om alle vogelhokken af te schermen voor publiek wegens de uitbraak van vogelgriep in de regio. De gemeente Schiedam sluit daarom uit voorzorg haar kinderboerderij Het Hoefblad tot en met 18 december.

De vogelhokken op de boerderij staan zo verdeeld over het terrein terrein, dat gedeeltelijk sluiten nauwelijks mogelijk is. Irado grijpt de gelegenheid aan om op het terrein extra onderhoudswerkzaamheden te verrichten, zoals snoeien en het vernieuwen van hekwerken. Er zijn bij de vogels en ander pluimvee op de kinderboerderij nog geen ziektebeelden geconstateerd.
Afschermplicht vogels en ander pluimvee

De afschermplicht (buiten 10 km van het uitbraakgebied) betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels (dus ook bijvoorbeeld grasparkieten) zodanig afgeschermd moeten worden, dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers.

Voor hobbyhouders geldt geen algemene maatregel, maar is maatwerk vereist omdat er een grote diversiteit is in type vogels en manier van houden. Er moet op kinderboerderijen een goede scheiding zijn aangebracht tussen het pluimvee / andere gehouden vogels enerzijds en de wilde vogels, overige (zoog)dieren en bezoekers op de kinderboerderij anderzijds. Watervogels mogen in de vijver blijven, mits er een fijnmazig net overheen gespannen wordt en er geen andere vogels in de vijver kunnen komen.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws