woensdag, 04 maart 2015 15:06

Kijken, vragen, proeven op regionale Open Bedrijvendag

"Kom kijken, proeven en beleven. Food, havens, techniek en fun in de mooiste havensteden aan de Nieuwe Waterweg". Zo prijst de nieuwe regionale Open Bedrijvendag zichzelf aan op Facebook. Op de website is nog niet veel meer te zien dan de banner die u bij dit artikel ziet. Er is vreemd genoeg ook geen contactinformatie te vinden terwijl je als bedrijf je wel op de website zou moeten kunnen aanmelden.

De Open Bedrijvendag wordt gehouden in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Dat is nu precies ook het werkgebeid van PopUpTv en dat is niet toevallig: de drie gemeentes gaan steeds meer samenwerken. Zo gaan de drie participatiebedrijven van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verder in Stroomopwaarts en er is ook samenwerking op het gebied van onderwijs (http://www.wsns3801.nl/onderwijs-dat-past/), ICT, WABO (o.a. Bouw en woningtoezicht), Maatschappelijke Dienstverlening (http://mdnw.nl/10/Samenwerking.html), ARBO Dienstverlening en nog veel meer.

Het regionale publieksevenement Regionale Open Bedrijvendag dat op zaterdag 30 mei 2015 plaatsvindt, wordt mogelijk gemaakt door een nieuw samenwerkingsverband. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de Maassluise ondernemersvereniging MOVe, de TechNetKring, Stichting Promotie Schiedam en IKV Ondernemend Vlaardingen hebben de handen ineen geslagen om het evenement samen te organiseren.

Kijkje achter de bedrijfspoort
Inwoners van de regio kunnen kennis maken met het regionale bedrijfsleven door eens te bekijken welke - vaak verrassende - activiteiten er plaatsvinden achter de bedrijfspoorten. Bedrijven krijgen de kans om zich te presenteren aan inwoners, jongeren en toekomstige werknemers. Onder andere door een intensieve samenwerking met scholen, krijgen deelnemende bedrijven ruim gelegenheid voor gerichte arbeidsmarktcommunicatie.
De verwachting is dat in totaal zo'n 40 bedrijven rondleidingen geven en bezoekers ontvangen met leuke activiteiten. De eerste deelnemers die zich hebben aangemeld zijn: Holland Diesel Maassluis (HDM) en Royal Dahlman in Maassluis, Delta Hotel, DFDS Seaways, Hoogerwerf for Office, Hosman Frères, Kade 40 en De Kroepoekfabriek in Vlaardingen en Garfield Aluminium, Hatenboer-Water, Irado, Santrade en SPG Infra Vakopleidingen in Schiedam.

De Open Bedrijvendag vindt plaats op 30 mei 2015 van 10:00 tot 16:00 uur. Dan kunt u kijken waar u normaal niet kunt kijken. Vraag wat u altijd al had willen vragen. En proef wat u niet kent.

http://waterwegwerkt.nl/

https://www.facebook.com/waterwegwerkt 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws