woensdag, 04 november 2015 07:51

Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal

De gemeente Vlaardingen gaat vanaf 1 januari 2016 het peuterspeelzaalwerk harmoniseren met de kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als in de kinderopvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar bieden, zodat kinderen goed voorbereid kunnen starten op de basisschool. Deze week zijn er in alle peuterspeelzalen informatiebijeenkomsten voor ouders waarin de veranderingen nader worden toegelicht. Ook hebben alle ouders een brief ontvangen.

De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent dat ouders die beiden werken, vanaf 2016 kinderopvangtoeslag kunnen én moeten aanvragen voor de peuterspeelzaal. Ouders die met een Inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2016 een ouderbijdrage volgens de ouderbijdragetabel van de gemeente Vlaardingen.

Koppeling peuterspeelzaal aan basisschool

De onderwijsvisie van de gemeente Vlaardingen is gericht op een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar en op de ontwikkeling van integrale kindcentra voor opvang en onderwijs. Alle peuterspeelzalen in Vlaardingen worden in 2016 gekoppeld aan een basisschool, zodat er nog meer sprake is van een doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal naar de basisschool. Ouders hebben de keuze om hun peuter te plaatsen bij de peuterspeelzaal die is gekoppeld aan de basisschool die hun kind vanaf 4-jarige leeftijd gaat bezoeken.

Peuters bezoeken de peuterspeelzaal vanaf 2016 zes uur (in plaats van vijf uur) per week, verdeeld over twee dagdelen. Doelgroeppeuters met een ‘VVE indicatie’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin, bezoeken de peuterspeelzaal vier dagdelen per week. De gemeente subsidieert de twee extra dagdelen volledig.

Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws