woensdag, 12 oktober 2016 16:38

Kiwanispoppen voor patiëntjes Vlietland

Schiedam - De Kinderafdeling van Franciscus Vlietland heeft op 12 oktober uit handen van John Sluiters, voorzitter van Kiwanis Vlaardingen-Maassluis, kiwanispoppen in ontvangst mogen nemen. Patiëntjes krijgen een Kiwanispop ter voorbereiding op hun behandeling. De pop wordt gebruikt om een kind uit te leggen wat er met hem/haar gaat gebeuren. Zo krijgen zij een goed beeld van de behandeling.

De behandeling kan door een arts of pedagogisch werker op de blanco pop worden getekend. Hierdoor kan de angst van een kind voor een behandeling of operatie worden weggenomen.

Kiwanispop

De Kiwanispop is een pop van ongeveer 40 cm groot in de vorm van een kinderfiguur. De poppen worden geschonken aan ziekenhuizen waar kinderen voor behandeling worden opgenomen.

Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis

De Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis zamelt fondsen in voor de verbetering van de patiëntenzorg en het realiseren van een aangenamer verblijf voor patiënten en bezoekers. De verzamelde sponsorgelden worden gebruikt voor investeringen in het ziekenhuis die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.

 

Kiwanispoppen voor patiëntjes Vlietland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws