zaterdag, 16 mei 2015 11:20

Klassiek in de Stad

Tot vorig jaar was er het Weekend van de Cultuur, een initiatief van de Culturele Raad Maassluis. Nu wordt dit omgezet naar de Week van de Cultuur, welke aansluit bij de landelijke Week van de Amateurkunst. Traditiegetrouw werd een onderdeel van het WvdC gevuld met licht klassieke muziek. Nu is dit er ook maar niet meer als opening maar als afsluiting en bovendien op een zeer bijzondere locatie. De nieuwe naam is Klassiek in de Stad.

Zondagmiddag 7 juni a.s. zal Klassiek in de Stad worden verzorgd door het Viotta Jeugdorkest uit Den Haag. Dit symfonieorkest met getalenteerde jeugd speelt die middag een erg mooi programma met o.a. de Symfonie nr. 8 van Dvořák.

Tevens inmiddels traditie: de winnaar van de Maassluise Muziekweek treedt bij dit concert op. Dit jaar is dat Charlotte Spruit; zij zal te horen zijn in een vioolconcert van Max Bruch.

Een verrassing is dat het concert zal plaatsvinden in de mooie nieuwe bedrijfshal van MTS Euro Products B.V. Deze bedrijfshal wordt daartoe belangeloos ter beschikking gesteld.

Het afsluitende concert op 7 juni a.s. is gratis toegankelijk en vangt aan om 14.30 uur in de Heldringstraat nr. 4A in Maassluis: de hoofdingang van het nieuwe gebouw van MTS Euro Products B.V. Het concert duurt tot ongeveer 17.00 uur en na afloop kan er worden nagepraat, met een drankje erbij.

Orkest, soliste, locatie en tijdstip maken dit een mooie gelegenheid om kinderen te laten kennismaken met klassieke muziek.

Zie ook www.crmmaassluis.nl en https://weekvandecultuur.wordpress.com

Het totale programma van de Week van de Cultuur is ook te vinden in de Maassluise Courant, De Schakel van 14 mei jl. pagina 24.

De Week van de Cultuur wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Maassluis, Rabobank Westland, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., DeltaPort Donatiefonds en MTS Euro Products B.V.

Foto van Charlotte Spruit door Jan Buijsse

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws