woensdag, 01 maart 2017 15:35

Kledinginzamelingsactie Pink Ribbon in maart

Vlaardingen - Jaarlijks worden bij de gemeente Vlaardingen vele verzoeken ingediend tot het mogen houden van een huis-aan-huis kledinginzamelingsactie. Voor 2017 zijn vergunningen verleend aan de volgende charitatieve instellingen:

maart: Pink Ribbon
mei: Ronald McDonald Kinderfonds
augustus: CliniClowns
november: Leger des Heils

De kleding mag ingezameld worden in heel Vlaardingen.

Advies door CBF
De gemeente wordt geadviseerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze instelling beoordeelt de charitatieve instellingen onder andere op bestuur, doelstelling, de activiteiten in het kader van deze doelstelling, fondsenwerving, bestedingsplan en de begroting.

Helaas komt het voor dat ook instellingen zonder vergunning van de gemeente een huis-aan-huis kledinginzameling houden. Dit gaat dan ten koste van de instellingen aan wie wel vergunning is verleend. In geval van twijfel kan contact worden opgenomen met de afdeling Stedelijke Ontwikkeling via (010) 248 4000.
Kledinginzamelingsactie Pink Ribbon in maart

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws