maandag, 06 juni 2016 14:36

Klimaattop Vlaardingen was groot succes

Vlaardingen - De Klimaattop Vlaardingen in de Stadsgehoorzaal trok zo’n 175 bezoekers.PopUpTv was er bij en volgende week kun je een uitgebreid verslag zien van de dag.

Wethouder Ruud van Harten, belast met duurzaamheid zei na afloop "Tijdens de Klimaattop hebben wij kunnen zien dat veel Vlaardingers al bezig zijn met energie besparen en opwekken. In en om hun woning, bedrijf, sportvereniging en maatschappelijk vastgoed. Het mooie is dat daar een heleboel mensen bij zijn gekomen. Samen met partijen in de regio gaan wij afspraken maken om woningen en bedrijven op alternatieve manieren te gaan verwarmen. Want wij willen af van aardgas en andere fossiele brandstoffen. Tijdens de Klimaattop hebben wij laten zien wat Vlaardingen al doet én concreet gaat doen om het wereldwijde energieprobleem op te lossen," aldus de wethouder.

Klimaattop Vlaardingen was groot succes

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws