maandag, 08 december 2014 15:56

Knal010 gaat voorlichting geven

Knal010, verkoper van -hoe kan het ook anders- vuurwerk, heeft het initiatief genomen om voorlichtingsbijeenkomsten te gaan organiseren. Ze hebben het college middels onderstaande brief uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

"In het kader van ontwikkelingen in de vuurwerkbranche, het voorkomen van incidenten en persoonlijke ongelukken en discussies over het daarom verbieden van vuurwerk etc., geeft Knal010 op maandag 15 december a.s. een workshop "veilig vuurwerk" aan groep 5 t/m 8 van Basisschool St. Bernardus. Op die wijze hoopt Knal010 haar steentje bij te dragen aan educatie aan de jongste jeugd en een bijdrage te leveren aan een veilig en ongeluk vrij oud en nieuw.

Op deze dag zullen vier klassen groepsgewijs aan de workshop deelnemen. Groep 3 t/m 8 ontvangt van Knal010 een vuurwerkbril en informatie over veilig vuurwerk afsteken op oudejaarsavond.

De tijden van de groepen zijn:

Groep 1: 09:00 uur tot 09:30 uur.
Groep 2: 09:45 uur tot 10:15 uur.
Groep 3: 10:30 uur tot 11:00 uur.
Groep 4: 11:15 uur tot 11:00 uur.

Hierbij nodig ik de het college van B&W en de leden van de Gemeenteraad graag uit, om deze ochtend één of alle workshops bij te wonen. Wij kunnen dan tevens met elkaar van gedachten wisselen over vuurwerk en over de veiligheid in het bijzonder. De vrijwillige brandweer komt deze maand eveneens voor een rondleiding en een thema avond. "

 

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws