woensdag, 30 maart 2016 08:10

KNNV-lezing Natuurontwikkeling in de Groene Jonker

nieuwe stadsblad

De Groene Jonker is een nieuw natuurgebied, net als de Ruigte in de Broekpolder in Vlaardingen. Hoe ontwikkelt zo'n nieuw gebied zich en wat zijn de dilemma's voor het beheer.

Natuurontwikkeling Groene Jonker
Donderdag 31 maart 20:00, de Boshoek, Bospad 3, 3121CL Schiedam.
KNNV-lezing door Martijn van Schie, boswachter Natuurmonumenten.

Vlak bij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen.

De natuur in de Groene Jonker is nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is begin 2008 afgerond. Het gebied is volop in ontwikkeling en er worden nu al zeer bijzondere vogels gezien. Steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen zijn hier voorbeelden van. Maar ook kievieten, futen, zwarte sterns en smienten komen in het gebied voor.

Martijn van Schie, boswachter Nieuwkoop en Delfland van Natuurmonumenten gaat ons iets vertellen over de ontwikkeling van dit mooie gebied. Hij is als projectleider betrokken geweest bij de het opstellen van de Natuurvisie Groene Jonker. Hij kan niet alleen enthousiast vertellen over de vogels in het gebied maar ook over de plannen met vegetatie en andere dieren. De dilemma’s van het beheer van pioniermoerassen (zoals de Groene Jonker) in een modern landschap zullen worden besproken.

Het is verleidelijk om met deze informatie te kijken naar nieuwe gebieden dichter bij huis zoals de Ruigte in de Broekpolder in Vlaardingen. Ook hier is opeens de geoorde fuut als broedvogel verschenen en ook worden er bijzondere soorten gezien zoals de lepelaar en de klapekster. Mag je aannemen dat hier vergelijkbare ontwikkelingen plaatsvinden?

De KNNV is voor mensen die de natuur willen ontdekken, ervan genieten en haar beschermen. De afdeling Waterweg-Noord organiseert deze lezing, die voor iedereen gratis toegankelijk is.
Zie verder: http://www.knnv.nl/waterweg-noord

KNNV-lezing Natuurontwikkeling in de Groene Jonker

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws