vrijdag, 24 februari 2017 09:12

Koen Kegel benoemd tot raadslid Vlaardingen

Vlaardingen - Koen Kegel is op de raadsvergadering van 23 februari benoemd tot raadslid. De afgelopen drie jaar was hij fractiesecretaris. Vanuit deze rol was hij nauw betrokken bij een aantal succesvolle initiatieven van D66 Vlaardingen, zoals het Beleidskader Wind, het concept straatverlichting als dienst en de Ruim Denken-avonden over o.a. regulering van wietteelt.

In het dagelijks leven werkt Koen als manager innovatie bij sloopaannemer Oranje in Rotterdam. Hier draagt hij zorg voor het hoogwaardig hergebruik van materialen die vrijkomen tijdens het slopen van gebouwen. Daarnaast is hij mede-oprichter en bestuurslid van het Vlaardings Energie Collectief, waar hij als vrijwilliger werkt aan het realiseren van meer duurzame energieopwekking in Vlaardingen.

De thema's waarop hij zich komend jaar vooral zal richten, zijn: Sport, Wonen, Mobiliteit, Milieu & Energie en Bestuurlijke Vernieuwing

Shirin Molijn zal Koen zijn taken overnemen als fractiesecretaris.
Koen Kegel benoemd tot raadslid Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws