dinsdag, 16 juni 2015 16:19

Kom maar op!

Met de kadernota 'Kom maar op!' legt het college van Schiedam de lat hoog voor bewegen en sporten in de stad. Het college is er trots op dat de ambities zijn geformuleerd samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, sportaanbieders, scholen, welzijn- en zorginstellingen en niet te vergeten, samen met kinderen en jongeren.

De afgelopen jaren zijn met het sportbeleid 'Een leven lang sporten en bewegen' veel goede resultaten geboekt. In verschillende wijken is het beweeg- en sportaanbod vergroot. Bijvoorbeeld met de wijksportverenigingen en de diverse buurtsportlocaties waar sportcoaches wekelijks activiteiten aanbieden. Veel sportverenigingen zijn aan de slag gegaan met hun toekomst. En er is veel werk verzet om de sportaccommodaties op niveau te houden.

Wethouder Sport Nathalie Gouweleeuw: "Het rijke Schiedamse verenigingsleven en het huidige voorzieningenniveau, plus de resultaten van de afgelopen jaren, vormen een sterke basis. Het is belangrijk dat nóg meer Schiedammers dagelijks bewegen en sporten. En dat kan! Door een kwaliteitsimpuls te geven aan de sportaccommodaties. Door de buitenruimte aantrekkelijker en uitdagender te maken. Door het beweeg- en sportaanbod zichtbaarder en gevarieerder te maken en nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van de Schiedammers. Door een actieve rol van telkens meer vitale beweeg- en sportaanbieders die op hun eigen manier bewegen en sporten stimuleren - en tegelijkertijd ook andere maatschappelijke doelstellingen helpen realiseren."

De nota beschrijft op hoofdlijnen de ambities die het college wil realiseren. Hoe en waar dit vorm krijgt - op straat, in parken en op pleinen en sportvelden - is aan de stad. En dat is meteen een oproep aan alle Schiedammers om dit vanaf september op te pakken. Kom maar op!

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws