donderdag, 23 april 2015 21:05

Koninklijke onderscheiding voor Gerardus Cornelis Madern

Op donderdag 23 april ontving Gerardus Cornelis Madern een Koninklijke onderscheiding uit handen van de Vlaardingse burgemeester Bert Blase. De uitreiking vond plaats tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als kinderchirurg in het Erasmus MC te Rotterdam.

De 65- jarige Gerard Madern heeft vanaf 1983 de opleiding als kinderchirurg gevolgd en is sindsdien als zodanig werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis. Hij is tijdens zijn gehele carrière als chirurg binnen het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis een uitmuntend clinicus. Hij stelt daarbij steeds het welzijn van het kind samen met de ouders voorop. Sinds 1994 is de heer Madern als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Al-Gitaan, het eerste Besnijdeniscentrum in Nederland. Hij toont grote interesse en betrokkenheid om de gemeenschap te helpen. Naast medeoprichter vervult hij tot op heden nog de functies als voorzitter kwaliteitscommissie, opleider, actief adviserend bestuurslid, voorzitter commissie PSA en klachtenbemiddelaar. Tot op heden heeft de heer Madern ruim duizend uren als vrijwilliger geïnvesteerd om de maatschappelijke en culturele vraag van de gemeenschap over niet-therapeutische besnijdenis op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden.
Naast al deze activiteiten zet de heer Madern zich ook in voor de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie en collecteerde hij jaarlijks voor de Maag Lever Darm stichting en tot op heden voor Natuurmonumenten. Hij is ook actief lid van de Porsche Club 914 Holland, De Enige Echte Eenden Club en de vereniging Traction Avant Nederland. Bij deze verenigingen heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld.

Zijn langdurige vrijwillige activiteiten op maatschappelijke terreinen komen ten goede van de samenleving. Daarom is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie