woensdag, 18 mei 2016 08:47

Koos Karssen voorzitter van Cliëntenraad Franciscus Vlietland

Regio - Donderdag 12 mei is Koos Karssen, voormalig burgemeester van Maassluis, benoemd tot voorzitter van de Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland. Voorafgaand aan de benoeming van Koos Karssen heeft Mark Janssen, namens de Raad van Bestuur, de regeling voor de gefuseerde Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland ondertekend.

Vanuit zijn voormalige functie als burgemeester van Maassluis brengt Koos Karssen veel regionale kennis en bestuurlijke ervaring met zich mee, die een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de Cliëntenraad Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Onafhankelijk adviesorgaan

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan in het ziekenhuis en behartigt de belangen van de patiënten. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Raad van Bestuur over (in)direct gerelateerde cliëntenbelangen. De Cliëntenraad werkt met (ad hoc) commissies/werkgroepen op het gebied van bouw, communicatie, klantgerichtheid/gastvrijheid, kwaliteit en patiëntveiligheid, digitaal patiëntendossier en menu’s voor patiënten. In de huidige raad nemen dertien raadsleden zitting; zeven afkomstig uit Franciscus Gasthuis en zes uit Franciscus Vlietland. Het maakt niet uit van welke locatie een raadslid afkomstig is; iedereen denkt mee en vraagstukken worden benaderd vanuit het patiënten perspectief. Voor echte locatiegebonden aspecten worden ad-hoc werkgroepen opgericht.

Koos Karssen voorzitter van Cliëntenraad Franciscus Vlietland

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws