woensdag, 03 februari 2016 16:45

Kraam naar Rotterdam, kankercentrum in Schiedam

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft in een persbericht haar plannen verdeling van zorg wereldkundig gemaakt. Waar in Schiedam en Vlaardingen al voor gevreesd werd, staat inderdaad in deze plannen: de 'kraamafdeling' gaat naar de locatie in Rotterdam (Gasthuis). Maar: 'alle vormen van dagbehandeling van kinderen vinden plaats op locatie Franciscus Vlietland.' In Schiedam, in locatie Vlietland, komt verder een oncologisch (kanker) centrum, inclusief borstkliniek, een geriatrisch en een obesitas centrum. 

Hieronder het complete persbericht van het ziekenhuis.

Voornemen verdeling van zorg in Franciscus Gasthuis & Vlietland

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige verdere aanscherping van kwaliteits- en veiligheidseisen en volumenormen, heeft Franciscus Gasthuis & Vlietland het voornemen om bepaalde vormen van zorg te concentreren op één locatie en andere zorg aan te bieden op meerdere locaties. Na concentratie van zorg ontstaat er één volwaardig ziekenhuis met twee hoogwaardige ziekenhuislocaties, waar spoedzorg geboden wordt in nauwe samenwerking met de huisartsenpost en waar goed geoutilleerde OK-complexen en beddenhuizen beschikbaar zijn. Wij bieden als topklinisch ziekenhuis hoge kwaliteit van zorg in een gastvrije en patiëntveilige omgeving aan een groot verzorgingsgebied. Belangrijk vinden wij dat zorg zoveel mogelijk dichtbij huis aangeboden wordt en verder weg als dat beter is.

Dit betekent voor de patiënt dat men voor polikliniekbezoeken (zoals controle-afspraken) terecht kan op alle vijf locaties, te weten de twee ziekenhuislocaties (Rotterdam en Schiedam) en de drie poliklinieklocaties (Maassluis, Hoogvliet, Berkel & Rodenrijs).

Duidelijk gezicht per locatie

Iedere ziekenhuislocatie krijgt een duidelijk gezicht. De locatie Franciscus Gasthuis zal ingericht zijn voor acute en complexe zorg met een kern IC (level2) en een SEH met level 2 traumatologie. Dit houdt in dat er 24/7 SEH-artsen aanwezig zijn. De locatie Franciscus Vlietland zal ingericht zijn voor planbare zorg met een basis Intensive Care (het huidige level 1) en, in het weekend en buiten de daguren op werkdagen, een Spoedpost in samenwerking met huisartsen.

Onder acute zorg in locatie Franciscus Gasthuis wordt verstaan de acute operaties door onder andere de gynaecoloog en de algemene (trauma) chirurg. Onder complexe zorg verstaan wij de moeilijke en meer omvangrijke operaties, waarvoor langere operatietijd of langere opname nodig is.

Onder planbare zorg in Franciscus Vlietland wordt verstaan die ingrepen, die na poliklinische diagnostiek, gepland uitgevoerd kunnen worden. Ook de operaties die uitgevoerd worden met een korte opname of een dagbehandeling vallen onder planbare zorg.

Patiënten, die voor een beschouwend specialisme klinisch moeten worden opgenomen, kunnen op beide locaties terecht. Denk daarbij aan cardiologie, dermatologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, neurologie en reumatologie. De diagnostische faciliteiten zijn op beide ziekenhuislocaties beschikbaar.

Centra voor gespecialiseerde zorg

Naast de top- en basiszorg die we als topklinisch ziekenhuis leveren, krijgt Franciscus een aantal gespecialiseerde centra. Deze centra zijn:

· Oncologisch centrum
· Obesitas centrum – locatie Franciscus Vlietland
· Geriatrisch centrum – locatie Franciscus Vlietland
· Ouder & Kind centrum – locatie Franciscus Gasthuis

Daarnaast koesteren wij de bestaande expertise centra, te weten Astma & COPD centrum, het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland en het Diabetes & Vasculaircentrum.

Oncologisch centrum

Alle vormen van beschouwende oncologische zorg en oncologische dagbehandeling (waaronder chemotherapie) bieden wij aan vanuit locatie Franciscus Vlietland. Op locatie Franciscus Vlietland wordt de Franciscus Borstkliniek gevestigd, waar alle zorg voor patiënten met borstkanker of -aandoeningen wordt geleverd, inclusief de chirurgische ingreep en de directe reconstructie door de plastisch chirurg.

Wanneer een patiënt in het zorgtraject vanwege kanker een operatie moet ondergaan aan de buikorganen of de longen, dan wordt deze ingreep uitgevoerd in locatie Franciscus Gasthuis.

Zorg rondom zwangerschap en geboorte en zorg voor kinderen

Op de acute locatie Franciscus Gasthuis zal het centrum voor integrale geboortezorg in de regio gevestigd zijn, waarbij optimale afstemming met verloskundigen en kraamzorgorganisaties essentieel is. Het doel is dat er in Franciscus Gasthuis altijd plek is voor eerstelijns en medische bevallingen, waarbij medische pijnbestrijding altijd beschikbaar is. Er is 24 uur per dag 7 dagen in de week een gespecialiseerd team in huis met onder andere een gynaecoloog, kinderarts en anesthesioloog. Daarnaast zijn de juiste faciliteiten aanwezig voor de opvang van vroeg-geborenen, zieke baby’s en zieke zwangere vrouwen. De klinische opnames van kinderen zullen geconcentreerd worden op locatie Franciscus Gasthuis. Alle vormen van dagbehandeling van kinderen vinden plaats op locatie Franciscus Vlietland.

Planning

In het laatste kwartaal van 2016 zullen wij op alle vijf locaties over één nieuw meest modern patiëntendossier beschikken. De grootschaliger concentratie van de zorg willen wij na de invoering van dit nieuwe patiëntendossier ter hand nemen.

Door de juridische fusie tot Franciscus Gasthuis & Vlietland beschikt de regio nu over een topklinisch ziekenhuis op twee ziekenhuislocaties te weten locatie Franciscus Vlietland (met ruim 350 bedden) en locatie Franciscus Gasthuis (met ruim 400 bedden). Op locatie Franciscus Vlietland zijn 8 operatiekamers en op locatie Franciscus Gasthuis zijn 10 operatiekamers beschikbaar.

Wij leveren door het bundelen van krachten en ervaring zowel op medisch kwalitatief als op financieel gebied een belangrijke bijdrage aan de zorg in de regio. Dit is in het belang van de patiënt, want door de genoemde ontwikkelingen worden beide ziekenhuislocaties sterker en kunnen wij gegarandeerd verder ontwikkelen op onze specialismen in top- en basiszorg.

Kraam naar Rotterdam, kankercentrum in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws