woensdag, 07 oktober 2015 20:39

Kraamafdeling Schiedam weg zodra A4 open is

Het Franciscus Vlietland Ziekenhuis heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan over de mogelijke sluiting van de kraamafdeling in Schiedam. Er worden zelfs kamervragen over gesteld
Het fusieziekenhuis verklaart: "Met ingang van 1 januari 2015 zijn het Franciscus Gasthuis en het Vlietland Ziekenhuis - door een juridische fusie - opgegaan in één organisatie. In de berichtgeving is aangegeven dat door concentratie van zorg meer expertise op één locatie zal ontstaan, waardoor de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verder zal toenemen."

"Op dit moment zijn wij aan het kijken hoe wij de zorg zo goed mogelijk verder kunnen inrichten, als één ziekenhuis met vijf locaties. We zijn hiermee reeds gestart door liesbreuk-, galblaas- en navelbreukoperaties te concentreren in Schiedam en buik- en halsslagaderoperaties in Rotterdam.

Verdere concentratie, gericht op kwaliteit en efficiency, werken wij momenteel uit. In dit licht voeren wij onder meer gesprekken met onze ketenpartners. Belangrijke ketenpartners waarmee wij in gesprek zijn, zijn de eerstelijns verloskundigen uit onze regio. Met hen bespreken wij de mogelijkheden voor concentratie van de geboortezorg op één locatie, waarbij locatie Gasthuis in Rotterdam de beoogde vestiging voor geboortezorg is. Om hoogste kwaliteit van zorg voor bevallingen te bieden, beschikt locatie Gasthuis over optimale faciliteiten, bijvoorbeeld voor de opvang van erg zieke baby’s. Door de specialistische kennis en ervaring van beide locaties te concentreren op één locatie, kan deze zorg naar een nog hoger niveau worden gebracht en kan de capaciteit worden verhoogd. Op dit moment moeten tot onze spijt 400 bevallingen uitwijken naar andere ziekenhuizen door ruimtegebrek. Voor de toekomst willen dat dit niet meer nodig is.

Wij begrijpen de zorgen van de eerstelijns verloskundigen, die te maken hebben met de bereikbaarheid van Franciscus Gasthuis tijdens de files (spits). Daarom gaan wij pas zorg verschuiven als de verlengde A4 geopend is en deze filedruk tot het verleden behoort. Samen met de eerstelijns verloskundigen, maar ook met de gemeenten in ons gebied, zullen wij de zorgen ten aanzien van de concentratie verkennen, zodat wij tijdig met elkaar maatregelen kunnen nemen. Wij vinden het belangrijk dat wij met betrokken partners overleggen en bieden dat actief aan.

Nadrukkelijk gaat de concentratie van geboortezorg alleen om de bevalling zelf. De ambulante zorg (poliklinieken) blijft op alle vijf locaties met een breed palet beschikbaar. Onze ambitie is om voor de eerste lijn een goede ketenpartner te zijn, die op elk moment in volle omvang beschikbaar is voor de zorgvraag van de individuele patiënt. Wij kunnen dit beter waarmaken bij concentratie van onze deskundigheid en capaciteit."

Kraamafdeling Schiedam weg zodra A4 open is

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws