woensdag, 02 maart 2016 21:44

Kwaliteit kinderopvang bij UN1EK dik in orde

In februari vond bij UN1EK onderwijs en opvang de jaarlijkse externe audit voor het HKZ-ISO certificaat plaats. De audit is uitstekend verlopen; UN1EK mag het HKZ-ISO certificaat in 2016 behouden voor alle locaties en alle vormen van kinderopvang, de peuterspeelzalen en startgroepen en het gastouderbureau Groot in Klein.
Het HKZ-ISO certificaat waarborgt dat UN1EK voortdurend aan kwaliteitsverbetering werkt door middel van een kwaliteitssysteem. Beleidsstukken, procedures, protocollen en werkinstructies liggen vast in een digitaal kwaliteitshandboek, waar alle medewerkers in alle locaties van UN1EK mee werken.
De kindcentra en startgroepen in Maassluis die sinds 2015 bij UN1EK zijn aangesloten: IKC Het Balkon, Westerwind, BSO De Zwaluwen de startgroepen De Zwaluwen en Het Spectrum, werden in 2016 voor het eerst geaudit voor het HKZ-ISO certificaat. De auditoren hebben vastgesteld dat de medewerkers in Maassluis het kwaliteitssysteem omarmd hebben en dat zij aantoonbaar werken volgens het kwaliteitshandboek van UN1EK. Ouders mogen in álle locaties van UN1EK dan ook rekenen op kwaliteit in de kinderopvang.

Kwaliteit kinderopvang bij UN1EK dik in orde

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws