woensdag, 05 februari 2014 09:47

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor kleine ondernemers

De gemeente Schiedam heeft het nieuwe armoedebeleid vastgesteld.

Omdat veel kleine ondernemers, waaronder zelfstandigen zonder personeel, het financieel moeilijk hebben, is in het armoedebeleid juist ook met deze groep rekening gehouden. Begin dit jaar zijn de gemeentelijke belastingregels aangepast. Hierdoor kunnen ondernemers met een laag inkomen die woonachtig zijn in Schiedam in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen. Het betreft de onroerende-zaakbelastingen en afvalstoffenheffing (tot maximaal 90% van het aanslagbedrag). Net als bij particulieren vindt ook bij de ondernemers een toetsing van inkomen en vermogen plaats.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws